YUNECO zoekt een coördinator 60-80% voor de implementatie van de eerstelijnspsychologische zorg in de regio Halle/Vilvoorde

Gepost op 06 Feb 2024

In het kort

Context 

De overheid investeert stevig in de snellere en degelijke begeleiding van mentale problemen. Een breed netwerk van psychologen en orthopedagogen biedt laagdrempelige ondersteuning en behandeling in scholen, in de CLB, in de eigen praktijk, enz. Om dit netwerk verder uit te breiden en goed te doen aansluiten bij lokale geïntegreerde zorg, om kennisuitwisseling tot stand te brengen en groepsaanbod te stimuleren, zoeken wij een coördinator voor de regio Halle- Vilvoorde.  Nauwe samenwerking is mogelijk met de coördinatoren eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen, met de lokale coördinator van de regio Leuven-Hageland, met alle andere Vlaamse lokale coördinatoren en met de netwerkcoördinatoren geestelijke gezondheidszorg (zie ook www.yuneco.be)

Opdracht

Je maakt en onderhoudt samenwerkingsverbanden tussen de eerstelijnspsychologen en -orthopedagogen onderling en met andere hulpverleners in de eerste lijn in Halle-Vilvoorde. Zo faciliteer je geïntegreerde zorg voor kinderen, jongeren en hun gezinnen. Je hebt daarbij zowel taakgerichte (resultaten en voortgang), procesgerichte (samenwerkingsklimaat en onderlinge relaties) en strategische (richting bepalen en diplomatisch handelen) doelen. Je neemt concreet volgend takenpakket op:

 • Je bent ambassadeur en aanspreekpunt voor lokale eerstelijnspartners wat betreft de eerstelijnspsychologische zorg. Je onderhoudt individuele contacten, creëert een dynamisch netwerk, organiseert en participeert aan netwerkevents, enz.
 • Je maakt lokale samenwerkingsverbanden:
  • Je komt tot afspraken tussen vindplaatsen (waar gezinnen, kinderen en jongeren van nature komen) en psychologen/orthopedagogen die behoren tot het netwerk.
  • Je ontwikkelt en faciliteert een gedeelde visie en samenwerking met eerstelijnspartners in de zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (o.a. CLB’s, OverKophuizen, Huizen van het Kind, JAC, jeugdwerk, brede eerstelijnspraktijken, huisartsen(kringen), lokale besturen)
  • Je helpt mee aan de verbinding tussen de eerstelijnspsychologische zorg en de meer gespecialiseerde en multidisciplinaire ambulante geestelijke gezondheidszorg (o.a. CGG, kinderpsychiatrie) in de regio.
  • Je stimuleert samen met de psychologen en orthopedagogen de verdere uitbouw van groepsaanbod.
  • Je neemt actief deel aan regionale en lokale stuur- en werkgroepen, aan intervisie, vorming en feedbackmomenten bij de FOD Volksgezondheid, samen met lokale coördinatoren van andere netwerken.

Jouw profiel

Basishouding:

 • Je wil meewerken aan een betere organisatie van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en gezinnen
 • Je houdt van sociale contacten en bent een bruggenbouwer, die respectvol en verbindend omgaat met verschillende perspectieven en belangen van organisaties en actoren.
 • Je bent geboeid door (systeem)verandering en vernieuwing. Je volgt graag relevante ontwikkelingen op en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk.
 • Je draagt integriteit en vertrouwen uit. Je hanteert een gemotiveerde, maar neutrale houding ten opzichte van alle partners van het YUNECO netwerk.
 • Je kan anderen inspireren en enthousiasmeren om samen op pad te gaan. Je behartigt de belangen van de jongeren, het netwerk en de hervormingen binnen de GGZ in zijn geheel.

Competenties:

 • Expertise in project-, en/of veranderingsmanagement.
 • Je werkt oplossings- en doelgericht en kan vlot overzicht houden over verschillende initiatieven heen.
 • Je kan schriftelijk en mondeling duidelijk communiceren. Kennis van het Frans is een pluspunt.
 • Je bent dynamisch, bent graag mobiel en houdt van innovatie en ontwikkeling

Vereisten:

 • Je bent in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in de zorg, bijvoorbeeld in de richtingen psychologie, orthopedagogiek, sociale of gezondheidswetenschappen en/of in organisatie en management
 • Je hebt affiniteit met geestelijke gezondheidszorg en/of de eerstelijn (gezondheid, welzijn, onderwijs) of bent geboeid om dit mee uit te bouwen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer en bereid je te verplaatsen in de regio Halle-Vilvoorde.

Ons aanbod

Een contract van onbepaalde duur voor 60-80%. Voorziene opstart liefst zo snel mogelijk.

 • Een marktconform loon (IFIC 17) met overname van de relevante werkervaring.
 • Ruimte voor zelforganisatie en autonomie.
 • Een gevarieerde job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle zorg
 • Het netwerk YUNECO als dynamisch omgeving

Jouw kwaliteiten, competenties en motivatie zijn voor ons belangrijker dan leeftijd, afkomst, gender, geaardheid of een eventuele beperking. In het netwerk YUNECO geloven we in de kracht van diversiteit.

Kandidaatstelling

Is deze job op jouw lijf geschreven? Geboeid, maar kan je niet alle bovenstaande elementen afvinken? We horen graag hoe jij hierin kan groeien.

Je kan je kandidatuur doorlopend inzenden naar de netwerkcoördinatoren: marina.danckaerts@yuneco.be en ann.vanderspeeten@yuneco.be

Meer weten?

over de functie: contacteer de netwerkcoördinatoren

over YUNECO: www.yuneco.be

over de conventie EPZ en het aanbod in Vlaams-Brabant: www.epzvlaamsbrabant.be