Vacature netwerkcoördinator

Gepost op 10 Jan 2024

In het kort

Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) is een
samenwerkingsinitiatief tussen actoren in de nulde-, eerste-, tweede- en derdelijns gezondheidszorg uit de regio
Aalst – Dendermonde – Sint-Niklaas. Het Netwerk GG ADS streeft, door afstemming en samenwerking met alle
maatschappelijke sectoren en voorzieningen, naar een betere regionale geestelijke gezondheidszorg.
Het Netwerk GG ADS voorziet voor elke cliënt/patiënt met psychische kwetsbaarheid een kwaliteitsvolle,
toegankelijke en geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg, zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de
cliënt/patiënt, zodat personen met psychiatrische problemen volwaardig kunnen participeren aan en deel uitmaken
van de samenleving.
Het Netwerk GG ADS bouwt de functies, zoals omschreven in de gids1– aanvullend en complementair met het
bestaande aanbod – met alle betrokken zorgpartners uit.

Gezocht profiel:

 •  Je beschikt over ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg; naast ervaring in het klinisch werk, is
  beleidsmatige ervaring aangewezen.
 • Je hebt zin om je verder te verdiepen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg en andere
  relevante sectoren.
 • Je hebt affiniteit met project-, proces- en verandermanagement.
 • Je krijgt energie van het verbinden van partners. Je gelooft in de rijkdom van verschillende
  perspectieven (zowel professionele invalshoek als familie- en cliënt ervaringsdeskundigheid) om te
  komen tot dialoog en resultaat.
 • Netwerken zit in je bloed. Je bent een diplomatische onderhandelaar en weet discreet, neutraal en
  betrouwbaar om te gaan met dynamieken binnen het netwerk.
 • Je hebt zin voor initiatief, kan zelfstandig werken en je neemt verantwoordelijkheid. Je kan goed plannen
  en prioriteren, organiseren, werkt nauwgezet, bent flexibel en je kan overweg met deadlines.
 •  Je beschikt over sterke communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je kan daarbij
  complexe informatie analyseren en synthetiseren.
 • Je gaat actief samenwerking aan en schakelt je mee in bij groepsprocessen die relevant zijn voor het
  netwerk.
 • Je beschikt over een sterk reflectief vermogen om processen en je eigen bijdrage hierin vorm te geven.
 • Je kan vlot overweg met de meest gangbare PC-toepassingen.
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B.
 • Je beschikt over een masterdiploma.

Taakomschrijving:

 •  Als netwerkcoördinator ondersteun je de partners van het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst
  Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) om in te zetten op complexe doelstellingen die gezamenlijk
  aangepakt dienen te worden. Het is hierbij belangrijk om processen te faciliteren, inhoudelijk te verdiepen,
  proactief en strategisch aanwezig te zijn en te verbinden met het geheel.
 • Je werkt actief mee aan het realiseren van de missie, visie en het strategisch plan van het netwerk.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van een performante werkstructuur.
 • Je verbindt actief met de andere relevante netwerken en stakeholders in de regio.
 • Je bent aanspreekpunt voor overheden (federaal, Vlaams en lokaal) met betrekking tot de geestelijke
  gezondheidszorg in de regio.
 • Je participeert voor het Netwerk GG ADS aan het overleg met de Vlaamse netwerkcoördinatoren.
 • Je stemt actief af met de voorzitter, leden van de regioknooppunttafel en de strategische werkgroep en
  medewerkers van het netwerk m.b.t. de thema’s die behartigd worden (inhoudelijk, communicatie,
  praktische organisatie).

Ons aanbod:

 • Een boeiende en gevarieerde functie in een ruim samenwerkingsverband tussen organisaties.
 • Gelegenheid om een netwerk uit te bouwen en ervaring op te doen in het managen van
  beleidsprocessen.
 • Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.
 •  Een competitief verloningspakket
 • Vormingsmogelijkheden en intervisie via de FOD Volksgezondheid.
 • Locatie tewerkstelling: bureau in Dendermonde, Brusselsestraat 90, 9200 Dendermonde
 • Werkgeverschap: het contract wordt afgesloten met het ziekenhuis waar de FOD Volksgezondheid voor
  het project een B4-overeenkomst mee heeft afgesloten, in concreto via GGZ Philippus Neri Waas &
  Dender (PZ Sint-Lucia).