VACATURE KLINISCH PSYCHOLOOG EN TEAMVERANTWOORDELIJKE TE BRUSSEL

Gepost op 07 Jun 2024

In het kort

Over Solentra vzw

Solentra vzw biedt transculturele, psychische zorg aan personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond en heeft als missie om het psychisch zorgaanbod toegankelijker, efficiënter en kwalitatiever te maken voor hen. We vertrekken daarbij vanuit de mensenrechtenbenadering en een brede ecologische visie op gezondheid. Daarnaast vertalen we onze klinische expertise ook naar opleidingen, tools en diensten om professionals die werken met deze doelgroep te ondersteunen voor een efficiënte en kwaliteitsvolle begeleiding.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Dagdagelijks aansturen van de equipe beheer van de klinische projecten te Brussel:
  • Fungeren als aanspreekpunt en coördinator voor het team en zorgen voor een efficiënte en effectieve samenwerking
  • Organiseren van de teamvergaderingen, met dispatching en casuïstiekbespreking
  • Bewaken van de deliverables, zowel kwantitatief als kwalitatief
  • Verantwoordelijk voor inhoudelijke rapportering m.b.t. de projecten
  • Impact management en -meting
  • Aanspreekpunt en representatie van Solentra in de regio
  • Coaching & competentie-bewaking junior psychologen
 • Therapeutische begeleiding van niet-begeleide minderjarigen en vluchtelingengezinnen:
  • Transcultureel
  • In lijn met de PACCT-methodologie
  • outreachend en aanklampend
  • diagnostisch
  • oorlogstrauma in de taal van de vluchteling (werken met tolken)
 • Mobiliseren van de integratie-bevorderende actoren tot psychosociale begeleiding
 • Onderhouden van contacten met verwijzers, externe instanties en samenwerkingspartners
 • Voorbereiden en geven van vormingen
 • De visie en missie van Solentra en de belangen ervan verdedigen en verder uitdragen, steeds vanuit een mensenrechtenperspectief.

Gewenst profiel

 • Master in de klinische psychologie of orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring.
 • Minimaal 10 jaar klinische werkervaring.
 • Therapeutische vorming, bij voorkeur in systeemtherapie.
 • Ervaring in het geven van vormingen en opleidingen.
 • Affiniteit met onze doelgroep (vluchtelingen met zware problematiek) is een must.
 • Cultuursensitief met een genuanceerde kijk en open houding tegenover verschillende culturele achtergronden; antropologische kennis van andere culturen is een plus.
 • Ervaring in het werken met onze doelgroep is een plus.
 • Ervaring met traumatherapie is een plus.
 • Organisatietalent en ervaring in projectbeheer.
 • Leiderschapsvaardigheden en ervaring in teamcoördinatie.
 • Zelfstandig kunnen werken en initiatief tonen.
 • Teamplayer met focus op gezamenlijk resultaat in het belang van de patiënt/cliënt.
 • Betrokkenheid bij de belangen en doelstellingen van Solentra.
 • Veerkrachtig, constructief omgaan met problemen en hulp vragen wanneer nodig.
 • Actieve kennis van Nederlands en Frans; bijkomende talenkennis is een plus.
 • Kennis van Microsoft Office.

Wat we kunnen bieden

 • Een unieke en verrijkende werkervaring in een pioniersorganisatie op het gebied van cultuursensitieve hulpverlening aan vluchtelingen en migranten.
 • Een warme, uitdagende werkplek, die inzet op professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Voltijdse of deeltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur (minimum 80%).
 • Verloning volgens IFIC 16, woon-werkvergoeding, hospitalisatieverzekering.
 • Onmiddellijke indiensttreding.

Solliciteren

Ben jij de gemotiveerde en deskundige professional die we zoeken? Stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 01-07-2024 naar liesbet.vankrunkelsven@uzbrussel.be. Een eerste screening gebeurt op basis van Motivatiebrief en CV. Indien je in deze fase weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.