Stafmedewerker kwaliteit (V/M/X)

Gepost op 08 May 2024

In het kort

Wie zijn we?

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is om het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met onze cliënt bieden we de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. We richten ons tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. We signaleren maatschappelijke noden en nemen initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen.

De staf biedt inhoudelijke ondersteuning, procesbegeleiding, kwaliteitsversterking en beleidsadvisering aan vanuit hun expertise met een organisatiebreed perspectief. Vanuit dit doel streven ze ernaar om onze hulpverleners en leidinggevende zoveel mogelijk de ruimte te bieden om te focussen op de effectieve hulpverlening.

Wat verwachten we van jou?

 • Je focust op versterking, verankering, verdieping en optimalisatie van afgesproken opdrachten en kennis, o.a. op vlak van kwaliteit van de hulpverlening, deontologie en informatieveiligheid.
 • Je bewaakt mee het evenwicht tussen de belangen en noden van de cliënten, medewerkers, organisatie, externe partners en subsidiegevers.
 • Je ondersteunt de medewerkers zodanig dat zij hun kernopdrachten zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.
 • Je verrijkt CAW Brussel door het binnenbrengen van inspirerende praktijkervaringen, onderzoek en sectorale afspraken.
 • Je bent onder meer verantwoordelijk voor borging van het kwaliteitsbeleid, uitwerken van procedures en visienota’s, uitwerken en aanbieden van vormingen en faciliteren van veranderingstrajecten.
 • Je neemt deel aan sectoraal overleg waarbij je de visie van CAW Brussel vertegenwoordigt.

Wie zoeken we?

 • Je bent een gemotiveerde medewerker die strategisch en analytisch kan denken en handelen.
 • Je bent constructief kritisch ingesteld.
 • Je bent creatief, pragmatisch en neemt initiatieven.
 • Je kan gestructureerd, probleemoplossend en zelfstandig werken.
 • Je hebt zin om processen te stroomlijnen, beleidsplannen participatief uit te werken en mee te zorgen voor ondersteunende kaders en overzichtelijke tools.
 • Je kan voor een groep spreken en informatie helder overbrengen (mondeling en schriftelijk).
 • Je hebt een hart voor en kennis van de Brusselse grootstedelijke context.
 • Je hebt een grondige kennis van het Nederlands (spreken, begrijpen, lezen en schrijven).
 • Je hebt een goede kennis van het office pakket en digitale programma’s of je kan hier snel je weg in vinden.
 • Kennis van relevante kwaliteitskaders en wetgeving is een pluspunt (o.a. decreet Algemeen Welzijnswerk en integrale jeugdhulp, kwaliteitsdecreet, wetgeving rond beroepsgeheim, infoveiligheid…).
 • Ervaring en voeling met hulpverlening en sociaal werk is een pluspunt.

Wat bieden we?

 • Een boeiende en veelzijdige job waarin je het verschil kan maken.
 • Veel autonomie in een dynamische organisatie die groeikansen en ruimte biedt om talenten te ontwikkelen.
 • Verloning volgens barema B1A van PC 319.01 (deze kan je raadplegen op de website van onze federatie SOM). We houden zeker rekening met relevante ervaring, ook in andere sectoren.
 • Een contract onbepaalde duur vanaf september 2024 aan 80% (30,4u) of 100% (38u), samen overeen te komen.
 • Je hebt recht op maaltijdcheques per gewerkte dag en een gunstige verlofregeling. Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt volledig terugbetaald en we voorzien ook een fietsvergoeding.
 • Aan de hand van glijdende uurroosters en telewerk kan je zelf je werkdag indelen om zo je werk en privé beter op elkaar te kunnen afstemmen.
 • Je werkt samen met je collega’s vanop ons kantoor in de Priemstraat, dichtbij verschillende openbaar vervoer haltes en op wandelafstand van het treinstation Brussel-Centraal.

Hoe solliciteren ?

Stuur t/m 02 juni 2024 per mail je motivatiebrief en cv naar Ann Van Malderen (ann.vanmalderen@cawbrussel.be) met vermelding “Stafmedewerker kwaliteit” in het onderwerp van je mail. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij Ann Van Malderen via ann.vanmalderen@cawbrussel.be of 0472 34 46 99.

We willen graag dat ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, genderidentiteit, origine, seksuele oriëntatie, handicap of gezondheidstoestand.