SOLENTRA ZOEKT EEN KLINISCH PSYCHOLOOG – VOOR OOSTENDE

Gepost op 07 Jun 2024

In het kort

Solentra vzw biedt transculturele, psychische zorg aan personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond en heeft als missie om het psychisch zorgaanbod toegankelijker, efficiënter en kwalitatiever te maken voor hen. We vertrekken daarbij vanuit de mensenrechtenbenadering en een brede ecologische visie op gezondheid. Daarnaast vertalen we onze klinische expertise ook naar opleidingen, tools en diensten om professionals die werken met deze doelgroep te ondersteunen voor een efficiënte en kwaliteitsvolle begeleiding.

 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Therapeutische begeleiding van niet-begeleide minderjarigen en vluchtelingengezinnen:
  • transcultureel
  • in lijn met de PACCT-methodologie
  • outreachend en aanklampend
  • diagnostisch
  • oorlogstrauma in de taal van de vluchteling (werken met tolken)
 • Mobiliseren van de integratie-bevorderende actoren tot psychosociale begeleiding
 • Inhoudelijk managen van project(en)
 • Verslaggeving en neerslag van projectresultaten
 • Voorbereiden en geven van vormingen
 • Deskundigheidsbevordering
 • De visie en missie van Solentra en de belangen ervan verdedigen en verder uitdragen, steeds vanuit een mensenrechtenperspectief.

Gewenst profiel

 • Je hebt een master in de klinische psychologie of orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt een therapeutische vorming, bij voorkeur een systeemopleiding.
 • Je hebt ervaring in het geven van vormingen en opleidingen.
 • Affiniteit met onze doelgroep (vluchtelingen met zware problematiek) is een must.
 • Je bent cultuursensitief met een genuanceerde kijk, open houding en engagement tegenover mensen met een andere culturele achtergrond; antropologische kennis van andere culturen strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring in het werken met onze doelgroep is een plus.
 • Je hebt organisatietalent en werkt planmatig (bij voorkeur ervaring in projectbeheer).
 • Je kan goed zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief.
 • Je bent veerkrachtig, gaat constructief met problemen om en vraagt hulp als het nodig is.
 • Je hebt een actieve kennis van het Nederlands en Frans. Elke bijkomende talenkennis is een plus.
 • Je hebt kennis van Microsoft Office.
 • Als een echte teamplayer werk je aan een gezamenlijk resultaat, steeds in het belang van de patiënt/cliënt.
 • Je bent betrokken en zet je graag in voor de belangen en doelstellingen van Solentra.
 • Je wordt tewerkgesteld op onze projecten te Oostende. Eén dag per week verplaats je je naar Brussel voor de wekelijkse teammeeting.

Wat we kunnen bieden

 • Een unieke en verrijkende werkervaring: in een pioniersorganisatie rond cultuursensitieve hulpverlening aan personen met een vlucht- of migratieachtergrond, die het verschil maakt op maatschappelijk vlak.
 • Interne opleiding en on the job training tot transcultureel en sociaal psycholoog.
 • Een warme, uitdagende werkplek, die inzet op professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Deeltijdse tot voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur (minimum 80%).
 • Verloning volgens IFIC 16, woon-werkvergoeding, hospitalisatieverzekering.
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Tewerkstellingsplaats: Oostende met wekelijkse teammeeting te Brussel.

Solliciteren

Stuur jouw motivatiebrief en CV vóór 01-07-2024 naar liesbet.vankrunkelsven@uzbrussel.be . Een eerste screening gebeurt op basis van Motivatiebrief en CV. Indien je in deze fase weerhouden wordt, zal je uitgenodigd worden voor een selectiegesprek.