PSYCHOLOOG / KLINISCH COÖRDINATOR

Gepost op 30 Oct 2023

In het kort

De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs. Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht.

We zijn actief op verschillende plaatsen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen met ambulante en residentiële hulpverlening.

Onze zorg is persoonlijk, deskundig en verbonden. We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces, naar een betere kwaliteit van leven. We vertrekken daarbij vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Met ander gespecialiseerde zorgpartners werken we nauw samen.

WERKOMGEVING:

In dit residentieel behandelcentrum verblijven maximum 18 volwassen mannen en vrouwen in behandeling met een ernstige middelenafhankelijkheid. Je werkt er samen met 14 collega’s. We werken in een multidisciplinair team samengesteld uit artsen, sociaal werkers, psychologen, verpleegkundigen,…

De ‘therapeutische gemeenschap’ staat voor een model van behandeling waar herstel- en veranderingsgericht wordt gewerkt; de groep en het zelfhulpconcept zijn essentiële elementen binnen dit programma dat o.m. groepstherapie, levensstijltraining en activering naar opleiding en werk omvat. Binnen het programma wordt sterk ingezet op de re-integratie in de maatschappij van onze bewoners. Dit situeert zich niet alleen in het kader van werk en opleiding maar ook naar sociale relaties en het uitbouwen van een clean en gezond netwerk.

Als medewerker in een therapeutische gemeenschap is het onze opdracht om maximaal te werken met de kracht van de groep en de verantwoordelijkheid van het individu te stimuleren.

FUNCTIEDOEL

De klinisch coördinator draagt in opdracht van het afdelingshoofd de klinische verantwoordelijkheid binnen de afdeling. Hij/zij vertaalt de opdracht en de kernwaarden van De Sleutel binnen de zorgprocessen van de afdeling.

OPDRACHT

 • 1. Als coördinator maak je samen met het afdelingshoofd, de coördinator groepswerk, de psychiater en het adjunct- afdelingshoofd deel uit van het beleidsteam van de afdeling. Samen met hen maak je de vertaalslag van het beleid van De Sleutel als organisatie binnen het Vlaamse zorglandschap naar dat op de afdeling. Je houdt een overzicht op het verloop en de timing van verschillende klinische processen, en dit zowel bij aanmelding, opname & behandeling, alsook binnen de vervolgzorg (Tussenhuis). Jouw blik is zowel naar binnen gericht op de kwaliteitsvolle toepassing van het behandelmodel en de individuele begeleidingen op de afdeling; alsook naar buiten gericht om de afdeling te vertegenwoordigen op externe overlegmomenten.
 • 2. Je wendt jouw expertise als klinisch psycholoog aan om een kwaliteitsvolle behandeling te garanderen van aanmelding tot de afronding van een cliënttraject. Je houdt in het oog dat cliënten met het persoonlijke handelplan aan de slag gaan en de zorg krijgen waar zij baat bij hebben, zonder de verslavingsgeschiedenis hierbij uit het oog te verliezen. Je leidt verschillende interne multidisciplinaire overlegmomenten. Tenslotte zie je er op toe dat elk teamlid een correcte, compacte en up to date rapportage maakt in het Elektronische Patiënten Dossier (EPD).
 • 3. In functie van een kwaliteitsvolle behandeling weet je de verscheidenheid aan expertise en vaardigheden binnen het multidisciplinaire team aan te spreken en je kan tot gedragen beslissingen komen.
 • 4. Je bouwt de trajecten van aangemelde cliënten op richting het behandelprogramma, je doet dit in verbindende dialoog met meerdere partners in het zorglandschap. Je bent verantwoordelijk voor het doorverwijzen van cliënten waar nodig en je stuurt deze schakelmomenten in hun traject vanuit een herstelgerichte kijk/bril.

PROFIEL

 • je behaalde een diploma van master in de klinische psychologie met een bijkomende therapieopleiding
 • je bouwde reeds stevige klinische ervaring op in een behandelsetting voor mensen met psychiatrische problematiek
 • je kan jouw klinische ervaring en expertise vertalen naar het hele team vanuit verbindende communicatie
 • je bent bereid je te verdiepen in het behandelmodel van therapeutische gemeenschappen die de pedagogische aanpak evenwaardig combineert met herstelgericht werken
 • je bent steeds gericht op samenwerking in zorgtrajecten en communiceert vanuit deze visie
 • je ondersteunt deze communicatie met duidelijke verslaggeving en registratie

AANBOD:

 • Contract van 80% of 100%
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Opleidingsmogelijkheden binnen De Sleutel
 • Arbeids- en loonsvoorwaarden volgens PC 330.01.41 – autonome revalidatiecentra

SOLLICITEREN:

Stuur jouw motivatiebrief en CV via email naar onderstaand adres:
vacatures@desleutel.broedersvanliefde.be
Meer informatie over de job via mevr. Leen De Wit, Afdelingshoofd +32(0)9 253 44 40
Sollicitaties sluiten af wanneer een geschikte kandidaat is gevonden.

Voor meer informatie over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be

De Sleutel behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde