Psychologisch Consulent Jeugdzorg

Gepost op 03 Jun 2024

In het kort

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren en volwassenen. De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen van) kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 23 jaar, die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen.
Wij zijn een gespecialiseerde tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we kinderen/jongeren met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB-medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn.
Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. Vagga Jeugdzorg werkt op verwijzing, dit betekent dat cliënten op aanraden van een andere hulpverlener bij ons worden aangemeld.

We zijn op zoek naar een halftijds psychologisch consulent die onze jeugdteams kan ondersteunen. Voornamelijk bij screening, consult en diagnostiek. Een psychologisch consulent kan gezien worden als een gids, is opgeleid in het in kaart brengen van hulpvragen, counselen en adviseren, zowel preventief als begeleidend.

Wat is de kernopdracht:

 • Screening en oriëntatie van hulpvragen en aanmeldingen.
 • Consulteren en het toeleiden naar gepaste zorg.
 • Psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren en de schriftelijke verslaggeving verzorgen.
 • Overleggen binnen de multidisciplinaire teams, over de hulpvraag en het diagnostisch traject i.f.v. de indicatiestelling, om te komen tot een geïntegreerd behandelplan.
 • Het Elektronisch Patiënten Dossier van de cliënten actueel houden, alle contacten en verslagen registreren.

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Graduaat assistent in de psychologie/bachelor in de toegepaste psychologie.
 • Een postgraduaat in de psychodiagnostiek gevolgd hebben of interesse tot het volgen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante sectoren.

Job- en persoonsgebonden competenties:

 • Grondige kennis en ervaring over (test)psychodiagnostiek.
 • Kennis en ervaring over psychopathologie.
 • Ervaring met personen met (ernstige) psychische problemen of stoornissen.
 • Vaardig zijn in het snel herkennen en inzicht krijgen van problemen bij cliënten. Je beschikt over de kennis en de vaardigheden om de ontwikkeling van het kind in te schatten.
 • Verbindend, transparant en dialogisch samenwerken in een multidisciplinair team. Vlot kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Grondige kennis van doorverwijsmogelijkheden/sociale kaart en de jeugdhulp in het algemeen.
 • Zin voor initiatief en om innovatief te denken.
 • Probleemoplossend handelen en zelfstandig werken.
 • Een cultuursensitieve houding aannemen is een must.
 • Met een open geest kunnen werken en een constructieve bijdrage leveren aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Contract onbepaalde duur voor 50%, met start op 1 september 2024.
 • Bezoldiging: Barema’s (301-158) onderwijs.
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.
 • Vast werkrooster waarvan 1 avond.

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van je diploma.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 30 juni 2024 gericht aan sollicitatie@vagga.be . Vermeld “psychologisch consulent” in de onderwerpregel.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden in de week van 8 en 15 juli 2024 uitgenodigd, voor een sollicitatiegesprek.

Indien u twee weken na het afsluiten van het vacaturebericht niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.