MEDEWERKER MOBIEL CARE-TEAM

Gepost op 18 Oct 2023

In het kort

Voorstelling van de organisatie

Werkgever Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in co–productie met RADAR.

RADAR is het Netwerk Geestelijke Gezondheid voor Kinderen en Jongeren in Oost-Vlaanderen.

P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg.

Fioretti is een opname- en behandelafdeling die zich specialiseert in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek.

Momenteel organiseert RADAR verschillende zorgprogramma’s die elk een eigen aanmeldingswijze en werking hebben. Om de zorg meer overzichtelijk en toegankelijk te maken brengt RADAR de bestaande zorgprogramma’s én enkele nieuwe proeftuinen samen in drie clusters: (1) vroege ondersteuning (& preventie & vroegdetectie bij lichte tot matige noden), (2) snelle ondersteuning (in crisissituaties) en (3) gedeelde ondersteuning (bij complexe noden).

De medewerkers van de clusters werken provinciaal en voornamelijk in één van de drie regio’s: Gent-Meetjesland, Waas & Dender, en Zuid-Oost-Vlaanderen.

Als medewerker van het mobiel Care team ga je aan de slag in de cluster gedeeld en dit in regio Waas & Dender.

Functie

Cluster gedeeld wil met het programma Care breuken, in het zorgtraject van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, vermijden en/of herstellen. Het gaat om kinderen en jongeren met een complexe, meervoudige problematiek op diverse levensdomeinen en een (risico op/ontwikkeling van) psychische, psychiatrische problemen en stoornissen.

Je taak bestaat erin om via aanklampende, mobiele en laagdrempelige hulp bij te dragen tot continuïteit van de zorgtrajecten. Dit kan per zorgtraject op drie manieren:

 • investeren in bijkomende en effectieve samenwerking met diensten en centra
 • ondersteunen van teams in voorzieningen en hulpverleners die al betrokken zijn
 • ondersteunen van individuele trajecten voor kinderen/jongeren en hun context

Je betrekt en activeert maximaal het kind/de jongere en zijn/haar context. Tijdens elk zorgtraject breng je de expertise van geestelijke gezondheidszorg binnen. Elke samenwerking handelt telkens in het belang van het kind of de jongere. Het doel is ertoe bij te dragen dat de zorgregie terug in handen van kind/jongere en zijn/haar context terecht komt.

Je werkt van bij opstart van een begeleiding tot afronding volgens een behandellijn. Op verschillende momenten worden de behandeldoelstellingen en het zorgtraject geëvalueerd en bijgestuurd.

Naast de ontwikkeling en coördinatie van je zorgtrajecten bouw je mee aan de inhoudelijke ontwikkeling van cluster gedeeld. Je draagt mee de visie en missie van deze cluster, van je werkgever PC. Dr. Guislain en van RADAR uit.

Als medewerker ben je onderdeel van een breed, samengesteld multidisciplinair regioteam met een regiocoördinator en netwerkpsychiater(s). Je werkt voornamelijk autonoom, en je neemt deel aan overleg, vorming en afstemming op regio- overleg en modulair overleg. Om de 8 weken neem je ook deel aan het provinciaal overleg. Je werkt vanuit diverse flexplekken verspreid over de verschillende partnerorganisaties.

Jouw profiel

 • Je hebt een bachelor of master in de menswetenschappen.
 • Je hebt bij voorkeur vijf jaar werkervaring in de GGZ.
 • We zien ervaring of expertise in verslavingszorg, verstandelijke beperking of het jonge kind als een meerwaarde.
 • Je hebt ervaring in het mobiel, verbindend en netwerkend handelen.
 • Je hebt kennis van psychopathologie en behandelmodaliteiten rond kinderen en jongeren.
 • Je hebt ervaring met het (inter)sectoraal coördineren van casusoverleg in team-, organisatie- en/ of netwerkverband.
 • Je werkt cliënt- en netwerkgericht: krachtversterkend, meervoudig partijdig, verbindend en ondersteunend.
 • Je zet in op cultuursensitief werken.
 • Je werkt plan- en doelmatig vanuit de visie, missie en waarden van cluster gedeeld.
 • Je bent op korte termijn beschikbaar.
 • Je kan je vlot verplaatsen in de regio Waas & Dender.
 • Je hebt bij voorkeur een rijbewijs B en eigen vervoer.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands. Kennis van andere talen is een meerwaarde.

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur, met voltijdse of 80% tewerkstelling in het mobiel CARE team RADAR, met werkgever PC. Dr. Guislain en standplaats Fioretti.
 • Werken in een dynamische en innoverende netwerkomgeving met leer- en vormingsmogelijkheden.
 • Kansen tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling.
 • Verloning volgens IFIC 14 met overname van relevante anciënniteit, aangevuld met hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, bijkomende verlofdagen, …
 • RADAR gaat voluit voor gelijke kansen en beschouwt diversiteit als een meerwaarde. Je kwaliteiten, competenties en motivatie zijn belangrijker dan je leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid of een eventuele beperking.

Interesse in deze job?

Solliciteer met brief en CV via de website van P.C. Dr. Guislain.

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Peter De Rybel (RADAR Care, T 0474 90 37 42) of Filip Morisse (Fioretti, T 0474 41 63 91).