Master in de psychologie

Gepost op 03 Jun 2024

In het kort

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren en volwassenen. De jeugdteams van VAGGA zijn er voor (gezinnen) van kinderen en jongeren van 0 t.e.m. 23 jaar, die te maken hebben met ernstige psychische problemen of stoornissen.
Wij zijn een gespecialiseerde tweedelijnsvoorziening, wat betekent dat we kinderen/jongeren met ernstige psychische problemen en hun omgeving behandelen wanneer hulp uit de omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, CLB medewerker, thuisbegeleider,…) onvoldoende zijn.
Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. Vagga Jeugdzorg werkt op verwijzing, dit betekent dat cliënten op aanraden van een andere hulpverlener bij ons worden aangemeld.

Wegens de uitbreiding van het zorgprogramma Connect (vroegdetectie en vroeginterventiezorgmijders) naar de doelgroep 0-6 jaar zijn we op zoek naar een psycholoog.
Connect is een zorgprogramma binnen Pangg 0-18, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren Antwerpen. Het netwerk bundelt aan de hand van verschillende zorgprogramma’s de krachten om tot een beter op elkaar afgestemde zorg en kennisdeling te komen, tussen de verschillende partners in Antwerpen.

U zal werken binnen het nieuw Connect-team 0-6 jaar die sterke linken zal hebben met ons Vagga Infantteam en de ouder-baby werking.

Uw profiel:

 • Je beschikt over een master in de psychologie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante sectoren.
 • Je hebt grote affiniteit met de doelgroep baby’s (pril ouderschap) en jonge kinderen, met Perinatale Mentale Gezondheid (PMG) en Infant Mental Health (IMH)

Werking Connect – CGG

 • Je bent werknemer van CGG Vagga en maakt deel uit van een multidisciplinair provinciaal team dat zorgt voor gespecialiseerde vroegdetectie en vroeginterventie, toeleiding naar hulpverlening en kortdurende begeleiding van het hele jonge kind (-9 tot 6jaar) met een verhoogde kwetsbaarheid.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het zorgprogramma en dit in het werkingsgebied van CGG Vagga, Groot – Antwerpen. Je werkt mobiel en outreachend.
 • Je ondersteunt zorgverleners in de (eerstelijns)gezondheidszorg (zoals Kind & Gezin, vroedvrouwen, huisartsen, scholen, crèches…) in het toeleiden van cliënten naar de juiste zorg, vanuit een ruime kijk op de ontwikkeling en hechting van een kind.
 • Je behandelt de aanmelding en doet de screening van de zorgvragen, naar intern inhoudelijke toewijzing binnen Connect 0-6.
 • Je betrekt de context van de cliënt in de begeleiding en legt contacten met verwijzers en andere hulpverleners.
 • Je werkt nauw samen met de collega’s van Connect 0-6jaar en sluit je frequent aan bij het infantteam van het CGG, om zorgvragen af te stemmen in functie van zorgcontinuïteit.
 • Je doet kortdurende zorginterventies indien deze (nog) niet door andere worden opgenomen.

Job- en persoonsgebonden competenties:

 • Je hebt kennis van en/of ervaring met vroegdetectie en vroeginterventie.
 • Je beschikt over de kennis en de vaardigheden om de ontwikkeling van het jonge kind in te schatten.
 • Je beschikt over de kennis en vaardigheden om de hechting tussen ouder en kind in te schatten.
 • Je werkt sterk, context- en netwerkgericht.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart en je onderhoudt professionele contacten met andere hulpverleners.
 • Je werkt zowel zelfstandig als verbindend, transparant en dialogisch.
 • Je werkt met een open geest en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is. Je streeft mede naar optimalisering en vernieuwing.
 • Je wordt geprikkeld door de kans om vroegdetectie van kwetsbare jonge kinderen mee op de kaart te zetten.

Wat is ons aanbod?

 • Contract onbepaalde duur voor 50%.
 • Bezoldiging volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.
 • Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.
 • Werkdagen met voldoende bereidheid om ’s avonds te werken.

Wat heb je nodig?

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.
 • Je beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 30 juni 2024 digitaal per mail gericht aan sollicitatie@vagga.be . Vermeld “Connectteam” in de onderwerpregel.

Kandidaten die in aanmerking komen, worden in de week van 8 en 15 juli 2024 uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Indien u twee weken na het afsluiten van het vacaturebericht niets vernomen heeft, betekent dit dat u helaas niet voor onze vacature in aanmerking komt.