KLINISCH PSYCHOLOOG/ PSYCHOTHERAPEUT voor het Kinder- en Jongerenteam

Gepost op 22 Dec 2023

In het kort

Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen VZW, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, biedt gespecialiseerde behandeling aan kinderen, (jong)volwassenen en ouderen met (matig) ernstige psychische/psychiatrische problemen. Daarnaast is er een drugpreventieteam met TAD-werking en een forensisch team. In totaal werken een 80-tal medewerkers in het CGG ZOV verspreid over de verschillende vestigingen in Aalst, Geraardsbergen, Ninove, Oudenaarde, Ronse en Zottegem.

Jouw uitdaging:

Als kindertherapeut binnen het kinder- en jongerenteam sta je in voor de therapeutische trajecten van kinderen, jongeren en hun context met een gemotiveerde hulpvraag en uitgesproken lijden. Je gaat creatief aan de slag met vastgelopen ontwikkelingstrajecten of gezinsdynamieken vanuit een krachtgericht en aanklampende houding. Je benadert bezorgdheden aangaande het functioneren vanuit een dynamisch perspectief waarbij veranderingsvatbaarheid een belangrijke pijler is.

Dit alles doe je binnen een gedreven multidisciplinair team dat deze doelgroep overheen de regio behartigt. De belangrijkste uitvalsbasis wordt voor jou Geraardsbergen in combinatie met Oudenaarde.

Binnen het multidisciplinair team bespreek je de uitgewerkte behandelplannen die het centrale werkinstrument vormen voor de behandeltrajecten. Hierbij zijn probleemanalyse en een gestructureerde, nauwkeurige aanpak cruciaal. Je bent gestructureerd en nauwgezet van aard in het behartigen van administratie.

Je bent een teamspeler die de nodige zelfstandigheid aan boord kan leggen en er niet voor terugdeinst om binnen het team kritisch naar je eigen trajecten te kijken. Vanuit dit team vertegenwoordig je actief en loyaal de organisatie in de netwerken GG en bij de aanwezige samenwerkingspartners.

Onze match:

Je gedrevenheid in het werken met kinderen en jongeren wordt onderbouwd door enige ervaring met deze doelgroep.

De sociale kaart voor kinderen en jongeren is je niet vreemd en je engageert je in de uitbouw van een stevig netwerk.

Een bijkomende therapeutische opleiding versterkt je inbreng binnen de therapeutische trajecten alsook binnen de teamwerking. Daarnaast is verdere zelfontplooiing voor jou een vanzelfsprekende uitdaging.

Je deinst er niet voor terug out of the box te denken, doch waar nodig de grenzen voor de cliënt, jezelf en het team te bewaken teneinde veiligheid te garanderen. Authenticiteit en respect zijn hierin leidende waarden voor je handelen.

Je bent bereid een therapeutisch aanbod te doen op voor deze doelgroep interessante momenten. Daaronder valt zeker woensdagnamiddag en één avonddienst tot 20u op donderdag. We vragen als teamlid van CGG ZOV een aanwezigheid op maximaal 2 vestigingen.

Ons aanbod:

We verwelkomen je binnen een dynamisch, gedreven en gevarieerd team, allen gebeten door eenzelfde hulpverleningsmicrobe. Ons team is ingebed in een organisatie in volle bloei met oog voor de work-life-balance.

We bieden in eerste instantie een contract bepaalde duur voor 30,4u gedurende 1 jaar, dat wordt verloond volgens geldend IFIC-barema. Dit aangevuld met een aantrekkelijke verlofregeling en fietsvergoeding.

Getriggerd?

Laat van je horen ! Bezorg ons asap je brief en laat ons warm lopen voor je kandidatuur. Richt je brief aan Lobke De Boeck, via mail naar vacatures@zov.be.

Voor vragen of informatie over de vacature kan je contact opnemen met Lobke De Boeck, doelgroepcoördinator K&J ZORG, JOVO en CONNECT via het nummer 078/155570.