Klinisch Psycholoog / Orthopedagoog

Gepost op 05 Sep 2023

In het kort

Heb jij je diploma klinische psychologie of orthopedagogiek op zak en ben je geboeid door de gevangenisomgeving en verslavingsproblematiek? Wil jij graag bijdragen aan het versterken van de diensten gezondheidszorg in de Belgische gevangenissen? Stel jouw kennis en vaardigheden dan ten dienste van de FOD Volksgezondheid en Justitie!

De klinische geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden moet evenwaardig zijn aan deze voor personen in de vrije samenleving. Vanuit deze visie worden er momenteel verschillende initiatieven genomen in kader van de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg. Het versterken van de diensten gezondheidszorg in gevangenissen (de ‘medische diensten’) in samenwerking met klinisch psychologen en orthopedagogen is er daar één van. Deze uitbreiding heeft tot doel meer aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheidszorg in de gevangenis, en in het bijzonder voor de verslavingsproblematiek.

Als psycholoog of orthopedagoog word je voor dit project aangeworven door de FOD Volksgezondheid en tewerkgesteld in de Dienst Gezondheidszorg van een gevangenis. Je opdracht als psycholoog of orthopedagoog bestaat uit (a) de screening en anamnese van geestelijke gezondheidsproblemen bij gedetineerden en (b) het verlenen van psychologische zorg aan deze doelgroep. Je verleent zorg op maat van de cliënt en werkt samen met interne en externe partners in dit kader. Je hebt daarin bijzondere aandacht voor de verslavingsproblematiek.

 

Concreet zal je takenpakket bestaan uit onderstaande taken:

 

 • Je staat in voor de anamnese van gedetineerden door middel van gestandaardiseerde screeningsinstrumenten;
 • Je biedt een kort psychotherapeutisch aanbod aan patiënten en cliënten binnen een forensisch zorgkader, met specifieke aandacht voor personen met een problematiek van alcohol, illegale drugs en/of psychoactieve medicatie;
 • Je draagt bij tot het stabiliseren en/of bevorderen van het psychisch welzijn van cliënten en patiënten en intervenieert in crisissituaties
 • Je ondersteunt zorgverleners en ander betrokken gevangenispersoneel om kwalitatieve en adequate gezondheidszorg te kunnen aanbieden;
 • Je volgt de wetenschappelijke en organisatorische evoluties met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg buiten de gevangenis op, reikt creatieve en vernieuwende ideeën aan, en komt met concrete voorstellen om deze uit te werken;
 • Je onderhoudt goede contacten met de Dienst Gezondheidszorg van de gevangenis en met organisaties buiten de gevangenis. Daarnaast initieer en onderhoud je een samenwerking met het pilootproject ‘drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie’

Werkgever

Er zijn 3 plaatsen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel), met een tewerkstelling bij de Dienst Gezondheidszorg van de gevangenis van Leuven, Hasselt en Dendermonde.

 

Er wordt een contract afgesloten met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu maar je werkt binnen de Dienst Gezondheidszorg van een gevangenis. Deze dienst ressorteert onder de Centrale Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen (DG EPI) van de FOD Justitie, die verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van somatische en mentale zorg voor gedetineerden. In elke gevangenis wordt de somatische en mentale zorg verleend door de Dienst Gezondheidszorg, die ook de gevangenisarts(en) ondersteunt bij de dagelijkse consulten. De psycholoog of orthopedagoog is tewerkgesteld binnen de Dienst Gezondheidszorg van de gevangenis en staat dus onder toezicht van de coördinerende arts. Het eigene aan deze opdracht is dat de gezondheidszorg georganiseerd moet worden, rekening houdend met de context van een gevangenis.

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu wil de Belgische promotor zijn van het principe “One World, One Health”, door de gezondheid in al haar componenten centraal te stellen in zijn bekommernissen en missies, waarbij het zowel gaat over de menselijke gezondheid als over de gezondheid van de planeet, de gezondheid van dieren en planten en van de voeding. De FOD is een referentiepunt op het vlak van de Gezondheid, een transversaal, strategisch en ondersteunend departement “Health and Environment in all policies” en een netwerkorganisatie die zorgt voor een operationele excellentie in de uitvoering van taken met toegevoegde waarde, met de ambitie om de gezondheid van de burgers te beschermen en te verbeteren.

 

Om daartoe te komen is de FOD een verantwoordelijke, coherente, lerende en creatieve organisatie die steunt op competente en autonome medewerkers die zin hebben voor verantwoordelijkheid en die hun expertise en hun talenten ontwikkelen.

 

Ontdek meer over onze FOD op onze website of op Youtube

 

Deelnemingsvoorwaarden

 

Jouw profiel:

 • Je hebt een master diploma in het domein van de psychologische wetenschappen
 • Je bent in het bezit van een visum en erkenning als psycholoog of orthopedagoog
 • Je bent enthousiast om te starten in deze functie en beschikt over een goede motivatie

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Voor het deel interview:
 • Indien stap 2 georganiseerd wordt: Je legt een interview af met een casus bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel)
 • Indien stap 2 niet georganiseerd wordt: je legt een interview af met een test op computer en een casus bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

 

Solliciteren

Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Meer info:
https://werkenvoor.be/nl/jobs/cng23070-klinisch-psycholoog-of-orthopedagoog-mvx