Klinisch psycholoog of orthopedagoog

Gepost op 14 May 2024

In het kort

CGG Vagga werkt aan de geestelijke gezondheidszorg van kinderen, jongeren, volwassenen met ernstige psychische problemen of stoornissen en hun omgeving. Vagga is een tweedelijnsvoorziening en werkt bij voorkeur op verwijzing. We bieden gespecialiseerde, ambulante behandeling. Onze teams zijn multidisciplinair samengesteld en werken multimethodisch. Het Categoriale Jongeren en Jongvolwassenteam werkt met 14 tot 26jarigen die naast een ernstige  psychische problematiek ook met een verslavingsproblematiek kampen of interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag stellen. De jongeren worden aangemeld in het kader van een gerechtelijke maatregel of een samenwerkingsafspraak, of melden zich met een vrijwillige hulpvraag aan.

19u van deze vacature kadert in het engagement van CGG Vagga in KOMPAS+, een integrale ketenaanpak voor jongeren van de stad Antwerpen die in beeld komen door persisterend delict gedrag waarbij sprake is van een complexe meervoudige problematiek. Veelal groeien deze jongeren op in verontrustende opvoedingssituaties en is er sprake van onderliggende problematieken of trauma’s bij de jongeren en/of binnen het gezinssysteem. Deze jongeren blijken niet eenvoudig toe te leiden naar en aan te haken bij de geestelijke gezondheidszorg. Dankzij subsidies van het Agentschap Opgroeien kon CGG Vagga starten met een nieuw project dat toelaat op een innovatieve en intensieve manier met deze jongeren aan de slag te gaan. Het gaat over (pre-)therapeutische begeleidingen die mobiel zijn waar nodig en ambulant waar mogelijk, aanklampend en direct inzetbaar, en vanuit een forensische benadering.

We zijn dus op zoek naar een gedreven klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog die zijn of haar schouders mee onder het project in het kader van de samenwerking met KOMPAS+ wil zetten en daarnaast ook in ons Jongeren- en jongvolwassenenteam ambulant aan de slag wil gaan. De vacature is een vervanging van een collega die zwanger is. Er is kans op verlenging.

Wat is de kernopdracht?

 • Screening, diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van personen (14-26 j) met een ernstige psychische stoornis én een probleem van interpersoonlijk grensoverschrijdend gedrag (externaliserende stoornis, agressie en SGG), al dan niet met een forensisch statuut.
 • Individuele begeleidingstrajecten (mobiel en ambulant), begeleiden groepstherapie, gesprekken met de jongere en zijn/haar context samen.
  • Met de jongeren van KOMPAS + zijn dat eerder begeleidende en pre-therapeutische trajecten, daar waar je met de jongeren van het CGG wel sneller therapeutisch aan de slag kan.
 • Contacten uitbouwen en onderhouden met andere hulpverleners, casusregisseurs en (justitiële) verwijzers in functie van samenwerking en toeleiding.
  • In het samenwerkingsverband KOMPAS+ bied je consult aan en deel je je expertise met hulpverleners en casusregisseurs die geen (of weinig) GGZ-achtergrond hebben.

Wat zijn bijkomende taken?

 • Verslaggeving (mondeling en schriftelijk)
 • Registratie van cliëntgegevens en activiteiten (o.a. in EPD)
 • Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, inhoudelijke thema’s uitwerken, …) van je team in CGG Vagga

We zijn op zoek naar iemand met volgend profiel:

 • Je hebt een master klinische psychologie of klinische orthopedagogie.
 • Een psychotherapieopleiding (opgestart of afgerond) is een pluspunt.
 • Je hebt grondige kennis van psychopathologie en psychodiagnostiek.
 • Een eerdere werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of werken met jongeren vanuit een forensische insteek is een pluspunt.
 • Je hebt een sterke basis om deze specifieke doelgroep te kunnen begeleiden, vb. omgaan met weerstand en ontkenning, vertrekken vanuit externe motivatie, hervalpreventie, gedragsverandering stimuleren, behandeling SGG, werken vanuit het Good Lives Model, …
 • Je kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over jouw dossiers. Je bent ook een sterke teamspeler die bijdraagt in de samenwerking in het multidisciplinaire team.
 • Je neemt een cliëntgerichte en cultuur sensitieve houding aan.
 • Kennis van de sociale kaart, van de werking van justitie en risicotaxatie is een meerwaarde.
 • Je hebt administratieve vaardigheden en kan vlot werken met PC.
 • Je ben bereid tot avondwerk (1 avond per week tot 20u).
 • Je werkt met een open mind en je levert constructieve bijdrages aan onze organisatie, die voortdurend in beweging en evolutie is.

Ben je geïnteresseerd? Dit is wat we in de aanbieding hebben:

 • Je krijgt twee contracten van 4 maanden. Er is kans op verlenging.
  • een deeltijds vervangingscontract (19u) in het kader van de projectsubsidie Kompas+
  • een deeltijds vervangingscontract (15u) gefinancierd vanuit de RIZIV-conventie psychologische zorg.
 • Indiensttreding vanaf 1 augustus. Kan en wil je vroeger starten, dan kan dat bekeken worden.
 • De bezoldiging verloopt volgens de IF.IC barema’s van de CGG (PC 331) met extralegale voordelen.

Vagga is een warme en sterke organisatie. We beschouwen ons personeel als het menselijke kapitaal van de organisatie, we streven naar een aangename werksfeer en bieden iedereen kansen tot permanente ontwikkeling.

Plaats tewerkstelling: Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen

Bij aanwerving verwachten we:

 • Een afschrift van uw diploma
 • Een afschrift van uw visum en uw erkenningsnummer als klinisch psycholoog of orthopedagoog
 • Een uittreksel strafregister model 2

Hoe solliciteren?

We verwachten jouw motivatiebrief en CV digitaal uiterlijk op 26 mei 2024 op sollicitatie@vagga.be. Vermeld in je mail onderwerp “psycholoog jongeren en jongvolwassenen”.

Voor meer informatie kan u terecht bij Sara De Meyer, afdelingshoofd Categoriale Zorg, op 03/256 91 00 of sara.demeyer@vagga.be.

De selectieprocedure bestaat uit 2 rondes. Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een eerste sollicitatiegesprek op 5 juni 2024 bij het afdelingshoofd Categoriale Zorg en een collega uit het Categoriale Jongeren- en jongvolwassenenteam. U krijgt voorafgaand aan het gesprek een kwartier de tijd om een casus voor te bereiden die u mondeling zal mogen toelichten. Wanneer u weerhouden wordt na deze eerste ronde, volgt er nog een tweede en laatste selectiegesprek bij het afdelingshoofd en de directeur Mario De Prijcker (gepland op 11 juni in de voormiddag, o.v.).

Indien u op 04 juni nog niets van ons vernomen heeft, betekent dit dat u voor deze vacature helaas niet in aanmerking komt.