KLINISCH PSYCHOLOOG / KLINISCH ORTHOPEDAGOOG voor het Kinder- en Jongerenteam

Gepost op 09 Apr 2024

In het kort

Wens jij deel uit te maken van een gedreven en enthousiast multidisciplinair team in het CGG Zuid-Oost-Vlaanderen?
Wij zijn op zoek naar een:
KLINISCH PSYCHOLOOG /
KLINISCH ORTHOPEDAGOOG
voor het Kinder- en Jongerenteam
regio Aalst – Ninove
Contract van 30,4 uur (80%) – zwangerschapsvervanging (min. tot eind 2024)

Jouw uitdaging:

Als psychotherapeut binnen het kinder- en jongerenteam sta je in voor de therapeutische trajecten van kinderen, jongeren en hun context met een gemotiveerde hulpvraag en uitgesproken lijden. Je gaat aan de slag met vastgelopen ontwikkelingstrajecten of gezinsdynamieken vanuit een krachtgerichte en aanklampende houding. Je benadert bezorgdheden aangaande het functioneren vanuit een dynamisch perspectief waarbij veranderingsvatbaarheid een belangrijke pijler is.

Dit alles doe je binnen een gedreven multidisciplinair team dat deze doelgroep overheen de regio behartigt. De belangrijkste uitvalsbasis wordt voor jou Ninove in combinatie met Aalst.

Binnen het multidisciplinair team bespreek je de uitgewerkte behandelplannen die het centrale werkinstrument vormen voor de behandeltrajecten. Hierbij zijn probleemanalyse en een gestructureerde, nauwkeurige aanpak cruciaal.

Je bent een teamspeler die de nodige zelfstandigheid aan boord kan leggen en er niet voor terugdeinst om binnen het team kritisch naar de eigen trajecten te kijken. Vanuit dit team vertegenwoordig je actief en loyaal de organisatie in de netwerken GG en bij de aanwezige samenwerkingspartners.

Onze match:

Je gedrevenheid in het werken met kinderen en jongeren wordt onderbouwd door een masteropleiding in de klinische psychologie of klinische orthopedagogie en enige ervaring met deze doelgroep.
De sociale kaart voor kinderen en jongeren is je niet vreemd en je engageert je in de uitbouw van een stevig netwerk.

Een bijkomende therapeutische opleiding is een troef om je inbreng te versterken binnen de therapeutische trajecten en binnen de teamwerking. Daarnaast is verdere zelfontplooiing voor jou een vanzelfsprekende uitdaging.

Je deinst er niet voor terug out of the box te denken, doch waar nodig de grenzen voor de cliënt, jezelf en het team te bewaken teneinde veiligheid te garanderen. Authenticiteit en respect zijn hierin leidende waarden voor je handelen.

Je bent bereid een therapeutisch aanbod te doen op voor deze doelgroep interessante momenten. Daaronder vallen zeker woensdagnamiddag en één avonddienst tot 20u. We vragen als teamlid van het CGG ZOV een aanwezigheid op maximaal 2 vestigingen, in dit geval dus Ninove maar ook Aalst.

Ons aanbod:

We verwelkomen je binnen een dynamisch, gedreven en gevarieerd team, allen gebeten door eenzelfde hulpverleningsmicrobe. Ons team is ingebed in een organisatie in volle bloei met oog voor de work-life balance en voldoende opleidingsmogelijkheden.

We bieden een contract in kader van zwangerschapsvervanging voor 30,4u (minimaal tot eind 2024), verloond volgens IFIC- barema 16bis (PC 331). Dit aangevuld met een aantrekkelijke verlofregeling en fietsvergoeding.

Getriggerd?

Laat van je horen! Bezorg ons asap je brief en laat ons warm lopen voor je kandidatuur. Richt je brief aan Gregory Bistoen, via mail naar vacatures@zov.be.

Voor vragen of informatie over de vacature kan je contact opnemen met Gregory Bistoen, doelgroepcoördinator K&J Aalst/ Ninove en beleidsmedewerker, via het nummer 078/155570.