KLINISCH COÖRDINATOR/PSYCHOLOOG

Gepost op 30 Oct 2023

In het kort

De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs. Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht.

We zijn actief op verschillende plaatsen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen met ambulante en residentiële hulpverlening.

Onze zorg is persoonlijk, deskundig en verbonden. We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces, naar een betere kwaliteit van leven. We vertrekken daarbij vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt. Met ander gespecialiseerde zorgpartners werken we nauw samen.

Wij zoeken voor:
AFDELING: Detox- en Oriëntatiecentrum De Sleutel (DOC) te Wondelgem/Gent
FUNCTIE: KLINISCH COÖRDINATOR/PSYCHOLOOG

Het Detox- en Oriëntatiecentrum heeft een gespecialiseerd residentieel aanbod voor volwassenen. Je werkt er samen met 37 collega’s in een multidisciplinair team: verslavingsartsen, een psychiater, psychologen, pedagogen, verpleegkundigen sociale werkers en onthaalmedewerkers. We beschikken over een capaciteit van 18 bedden en begeleiden daarmee ongeveer 400 cliënten per jaar.

TAAK / OPDRACHT

Als klinisch coördinator/psycholoog ben je, in samenwerking met de collega’s van de psychologische dienst, verantwoordelijk voor:

 • de ontwikkeling en opvolging van het klinisch beleid van het Detox- en Oriëntatiecentrum binnen de visie van De Sleutel en in lijn met de actuele evoluties in de geestelijke gezondheidszorg: aanmeldingsbeleid, kwaliteit van het zorgaanbod en –proces, uitstroombeleid, de klinische overlegstructuur. De klinisch coördinator is lid van het afdelingsbeleidsteam.
 • de regie van het multidisciplinair team in het werken met het individueel zorgtraject: verkenning van de zorgvraag, zorgplanning, dossiervorming, multidisciplinair overleg, deelname aan extern cliëntenoverleg, systematische contacten met verwijzers, …
 • het coachen van de medewerkers (groeps- en individuele begeleiders) in hun klinisch handelen met de cliënt met het oog op de kwaliteit van elk individueel zorgtraject.
 • het aansturen van het team in het uitbouwen van cliënttrajecten voor, tijdens en na het verblijf in het Detox- en Oriëntatiecentrum.

PROFIEL

 • Je bent master in de klinische psychologie, met een aanvullende opleiding psychotherapie. Je bent vertrouwd met contextueel werken en concepten als mentalisatie en hechting/attachment. Je bent qua praktijkvoering eclectisch ingesteld.
 • Je hebt minstens vijf jaar ervaring met klinische praktijk en/of een klinische verantwoordelijkheidsfunctie in de GGZ.
 • Je bent vaardig in leiding geven en ondersteunend coachen van een team en individuele medewerkers.
 • Je hebt kennis van – en ervaring met psychopathologie en comorbiditeit met verslaving.
 • Je bent vertrouwd met de recentste ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.
 • Je bent een actieve netwerker die gericht is op samenwerking in zorgtrajecten.
 • Je hebt zin voor initiatief en innovatie, je bent een inspirator en weet mensen te enthousiasmeren.

AANBOD

 • Boeiende werkomgeving met voldoende eigen regelruimte.
 • 4/5 tewerkstelling (30,4u), arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.
 • Ruime inwerkingsmogelijkheden binnen het netwerk De Sleutel.
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Loon- en arbeidsvoorwaarden volgens de autonome revalidatiecentra PC 330.01.41.

Solliciteren kan via vacatures@desleutel.broedersvanliefde.be

Voor meer info over de job contacteer dhr. Wim Vens, afdelingshoofd – tel: 09 231 54 45.

Sollicitaties sluiten af wanneer een geschikte kandidaat is gevonden.
Uw kandidaatstelling wordt met de nodige discretie behandeld.

Voor meer info over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be
De Sleutel behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde