kinder- en jeugdpsychiater voor het mobiele Care Team 3 – 12 jaar

Gepost op 06 Nov 2023

In het kort

Naar aanleiding van de ‘Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren’ vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners die werken met kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Samen zetten we in om de programma’s van deze Gids vorm te geven in Limburg. De missie en visie wordt door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd. De federale minister van Volksgezondheid heeft in bijkomende middelen geïnvesteerd voor de doelgroep van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Deze vacature kadert binnen het Programma Care.

Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op www.ligant.be

 

Werken binnen het mobiele Care Team
Wat?

Binnen het programma Care bouwen we aan een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg voor kinderen & jongeren met een meervoudige en complexe problematiek met een langdurige ondersteuningsvraag. In co-creatie met de cliënt en zijn context wordt er door alle intersectorale partners ingezet op gedeelde zorg.

In de indicatiestelling van het mobiele Care Team worden een aantal basisprincipes gehanteerd: (a) de noodzaak om mobiel begeleid te worden, (b) de complexiteit van de problematiek en het algemeen functioneren is groot en (c) er is sprake van een psychische kwetsbaarheid en de gewenste interventie vereist expertise vanuit geestelijke gezondheidszorg.

De mobiele Care Teams zullen opgesplitst worden in een mobiel Care Team 3-12j en 12-18j. We zijn momenteel op zoek naar een kinder- en jeugdpsychiater voor één van de –12j-teams.

Hoe?

We bieden zorg op maat en continuïteit in de hulpverlening:

 • door een actief, aanklampend en langdurig beschikbaar aanbod te creëren.
 • door netwerkversterkend en krachtgericht te werken vanuit de wraparound ideologie. Dit betekent dat we rond de cliënt een samenhangend zorgsysteem installeren waarin het gezin gesteund wordt door professionelen en hun eigen context om grip op het leven te krijgen en/of te behouden.
 • door flexibiliteit in tijd en intensiteit aan te bieden in functie van wat er nodig is.

Waar?

Het programma Care is provinciaal aangestuurd en lokaal verankerd. De mobiele teams worden gekoppeld aan antennes verspreid over de provincie. Door de verankering aan de verschillende antennes worden reistijden beperkt en kan men snel ter plaatse geraken. Op de antennes is er kruisbestuiving mogelijk met teams uit crisiszorg, uit programma Connect en ambulante partners.

Functieomschrijving

Ligant zoekt een kinder- en jeugdpsychiater die verantwoordelijkheid opneemt binnen het mobiele Care Team. Binnen dit team werk je superviserend en coachend met de medewerkers. Naast het aansturen van het team, is het verbindend werken met partners essentieel. In de trajecten neem je zelf ook een actieve rol op en bied je op indicatie een kinderpsychiatrisch consult aan om mee klinisch beleid te maken. Als netwerkpsychiater neem je ook deel aan de permanentieregeling ter ondersteuning van het crisispunt Limburg en de medewerkers van de mobiele Care & Crisis Teams.

Functieprofiel

 • Je bent een erkend kinder- en jeugdpsychiater en hebt al enige ervaringen met kinderen van 3-12 jaar.
 • Je bent bij voorkeur een psychotherapieopleiding gevolgd of bent hiermee bezig.

Competenties

 • Je beschikt over de nodige relationele vaardigheden om anderen motiverend, inspirerend en “empowerend” te sturen.
 • Je werkt multidisciplinair en intersectoraal samen met respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in expertise van partners.
 • Je hebt zicht op teamdynamieken en werkt verbindend in een team.
 • Je streeft een kwaliteitsvolle, menselijke zorg na.
 • Je houdt ervan te pionieren en uitdagende paden te bewandelen.
 • Je hebt oog voor ethische dimensies en zet anderen aan om te reflecteren over ethische dimensies in de zorg en in de maatschappij. Je kan kijken vanuit casusperspectief, organisatieperspectief en maatschappelijk perspectief en hier een evenwicht in zoeken.
 • Je kan je vinden in de missie en visie van het netwerk Ligant en bent bereid volgens deze visie te werken (op te vragen).

Praktische zaken

 • Jobtime van 9u
 • Indiensttreding vanaf 1 januari 2024
 • Werkplek: Antenne Hasselt of Beringen.
 • Forfaitaire verloning op zelfstandige basis.

Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht?
Dan ontvangen we graag je CV en een motivatiebrief of – mail, gericht aan:

Veerle Umans – netwerkcoördinator Ligant
M 0472 61 47 32
E vacatures@ligant.be

Solliciteer ten laatste op donderdag 7 december 2023. De selectiegesprekken zijn gepland op dinsdag 12 december 2023 vanaf 18u.

Vragen? Bijkomende informatie nodig? Bel gerust naar Dr. Pieter Cuypers op 0475 73 66 22 of mail hem op pieter.cuypers@ligant.be .