Kinder- en jeugdpsychiater

Gepost op 04 Oct 2023

In het kort

K-Delta richt zich tot kinderen en jongeren (2.5 tot 18 jaar) die op verschillende terreinen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en functioneren en die hiervoor gespecialiseerde kinderpsychiatrische hulp nodig hebben. De werking omvat zowel een (semi)-residentieel (6 tot 18 jaar) als poliklinisch aanbod. Tevens vinden er mobiele interventies plaats i.s.m. Ligant (provinciaal netwerk kinderen en jongeren).

 

Functie-inhoud

Als poliklinisch kinder- en jeugdpsychiater staat u, op zelfstandige basis, in voor diagnostiek, gerichte doorverwijzing, begeleiding en therapie van zowel kinderen, jongeren als hun context. Er is een nauwe samenwerking met de psychologen verbonden aan de polikliniek, met de opnamedienst van K-Delta en met de artsen en specialisten werkzaam binnen en buiten de voorziening. Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken:

  • Medisch-psychiatrische diagnostiek en indicatiestelling
  • Farmacologische behandeling
  • Psychotherapie
  • Medisch-psychiatrische rapportage
  • Constructief samenwerken met de andere voorzieningen in de regio
  • Creatief bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de polikliniek, het zorgaanbod in de regio en actief meebouwen aan het zorgcircuit en het GGZnetwerk kinderen en jongeren

Wij verwachten

  • Erkend kinderpsychiater, geaccrediteerd en geconventioneerd.
  • Een opleiding en relevante ervaring in de psychotherapie of bereid tot het volgen van een psychotherapeutische opleiding.
  • Betrokkenheid en inzet naar zowel de zorgvragers als de organisatie.
  • Bijzondere aandacht voor een patiënt- en contextgeoriënteerde, kwalitatieve zorg.

Wij bieden

Een boeiende/dynamische praktijkomgeving, ingebed binnen een K-werking met breed aanbod naar kinderen, jongeren en hun context in een sterk evoluerende sector. Contract op zelfstandige basis. Uren zijn bespreekbaar. Eigen beheer van agenda, maar andere afspraken hieromtrent zijn mogelijk. Er kan beroep gedaan worden op de centrale inningsdienst.

Bijkomende inlichtingen?

Voor meer informatie over deze vacature kunt u zich wenden tot dr. Ann Pepermans, coördinerend arts doelgroep kinderen/jongeren (089 50 91 64).

Interesse?

Schriftelijke sollicitaties dienen via e-mail toe te komen ter attentie van dr. Kristine Swysen, medisch directeur (kristine.swysen@mc-st-jozef.be ).