Individuele Jongerenbegeleider Oost- en West-Vlaanderen

Gepost op 30 Apr 2024

In het kort

Over de organisatie

Een warme maatschappij. Zorg voor zichzelf. Zorg voor mekaar. Zorg voor de natuur. Dat is wat jongeren tijdens een Samenlevingsdienst met elkaar verbindt.

Net als in onze buurlanden kunnen jongeren tussen 18 en 25 jaar ook in België een Samenlevingsdienst doen. Gedurende 6 maanden zetten ze zich in als vrijwilliger voor een maatschappelijk project. Ook krijgen ze uiteenlopende vormingen in groep én nemen ze de tijd om richting te geven aan hun toekomst.

Sinds 2011 biedt het Platform voor de Samenlevingsdienst trajecten aan over heel België. Een jongere start zijn Samenlevingsdienst in een groep van 20 die een spiegel vormt van de maatschappij (jongeren van verschillende achtergrond, opleiding, herkomst…). De jongeren doorlopen een programma dat bestaat uit een project (28 uur/week) en vorming (7 uur/week, gemiddeld om de twee weken).

Vanuit Gent, één van de 7 kantoren in België, starten 4 keer per jaar twee jongerengroepen op van elk 20 jongeren afkomstig van Oost- en West-Vlaanderen. Als individuele jongerenbegeleider ondersteun je de meest kwetsbare jongeren tijdens het hele traject van hun samenlevingsdienst. Je doet dit in hoofdzaak door het aanbieden van individuele gesprekken en het opvolgen van de jongeren tijdens vormingsmomenten waarbij persoonlijke ontwikkeling en oriëntatie centraal staan.

Doelstelling

Onder de verantwoordelijkheid van de coördinator Oost- en West-Vlaanderen en de directie, en in samenwerking met je collega-jongerenbegeleiders, sta je in voor de individuele opvolging van de jongeren tijdens hun Samenlevingsdienst (SLD). Je werkt samen met je collega’s van het pedagogisch team om elke jongere in Samenlevingsdienst een optimale begeleiding te geven, zodat die het programma en de projecten tot een goed einde kan brengen. Deze functie combineert psychosociale, sociale en sociaal-administratieve vaardigheden. Je aanpak is persoonsgericht en houdt rekening met de evolutie die een jongere tijdens zijn traject doormaakt.

Voornaamste verantwoordelijkheden en taken:

 • Bij aanvang van hun samenlevingsdienst breng je de verwachtingen en zorgnoden van de jongeren die extra ondersteuning wensen in kaart. Ook het pedagogisch team kan jongeren naar jou doorverwijzen.
 • Je plant op regelmatige basis individuele gesprekken met de jongeren en helpt hen bij psychosociale en/of administratieve moeilijkheden. Je ondersteunt en begeleidt de jongeren in hun persoonlijk ontwikkelingsproces. Je luistert naar hun zorgen, problemen en helpt hen bij het vinden van oplossingen, het ontwikkelen van vaardigheden, het stellen van realistische doelen voor zichzelf en het opvolgen van hun vooruitgang.
 • Je neemt deel aan een aantal groepsmomenten (startweek, evaluatie- en oriëntatiemomenten, uitwisselingsmomenten… ) en je organiseert kleinschalige groepsgesprekken rond psychisch kwetsbare thema’s (zelfvertrouwen, zelfzorg….).
 • Je biedt steun bij noodzakelijke bemiddelingsinterventies.
 • Je werkt samen met andere hulpverleners als nodig en verwijst de jongeren door dankzij een breed netwerk van hulpverleners in verschillende sectoren (sociale diensten, therapeuten, psychiaters, geestelijke gezondheidscentra, jobcoaches, jeugddiensten, studiediensten, enz…).
 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het pedagogisch team (opvolging van elke jongere, evaluatie van de groepsactiviteiten, opzetten van nieuwe modules…), je zorgt voor verslagen en documentatie over de voortuitgang en communiceert relevante informatie met collega’s.
 • Je doet mee aan regelmatige supervisie en intervisie met ervaren collega’s voor het ontvangen van feedback, het bespreken van moeilijke casussen en het bevorderen van professionele groei en reflectie.
 • Je staat in voor een heldere en duidelijke communicatie met de jongeren.

Profiel

Je combineert volgende bekwaamheden en ervaring:

 • Je hebt een master psychologie of pedagogische wetenschappen, of een bachelor maatschappelijk werk of orthopedagogie, of je combineert een ander diploma met ervaring in werken met jongeren;
 • Je hebt ervaring in individuele gespreksvoering en met kleinschalige groepsgesprekken met jongeren van diverse culturele achtergronden, en met diverse profielen en problematieken.
 • Kennis en ervaring met systeem- en oplossingsgericht werken is een troef;
 • Je kunt kritisch denken en je hebt probleemoplossend vermogen;
 • Kennis van het Oost- en West-Vlaamse netwerk is een pluspunt ( jeugd, werk, therapeuten…);
 • Je bent empathisch en sociaal en hebt goede communicatievaardigheden;
 • Je kunt goed om met onverwachte gebeurtenissen en moeilijke situaties, je bent besluitvaardig, proactief, reactief;
 • Je kunt je tijdens drukke periodes extra inzetten en een hoog werkritme aanhouden (stressbestendig);
 • Je kunt goed in een team werken, maar bent ook zelfstandig;
 • Je kunt kritisch kijken naar je eigen functioneren, feedback ontvangen en integreren
 • Passieve kennis van het Frans is een pluspunt;
 • Je bent organisatorisch sterk, betrouwbaar, en je voelt je thuis in een soepele en dynamische structuur;
 • Je bent bereid om tijdens de startweken te overnachten (1 x per trimester) en sporadisch ’s avonds te werken;
 • Je kunt je vinden in de waarden van onze organisatie en je staat achter het project van de Samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be);
 • Je hebt respect voor de deontologische code en het beroepsgeheim.

Aanbod

 • Een uitdagende en maatschappelijk relevante job in een gedreven team en in een tweetalige werkomgeving;
 • Kantoor gelegen in Gent met frequente verplaatsingen;
 • 0,6 VTE contract van onbepaalde duur; (met mogelijkheid op langere termijn tot 0,8 VTE of 1 VTE volgens financiering)
 • Verloning volgens de huidige barema’s van PC 329.02; maaltijdcheques van 8 €/werkdag; extra verlof tussen Kerst en Nieuwjaar;
 • Terugbetaling woon-werkverkeer;
 • Glijdende werkuren;
 • Mogelijkheden tot thuiswerk (met 20€/maand tussenkomst internetvergoeding);
 • Indiensttreding in september 2024

Stuur je CV en motivatiebrief vóór 26/05/24 naar  jobs@samenlevingsdienst.be met als onderwerp “Individuele jongerenbegeleider Oost- en West-Vlaanderen” naar mevrouw Marie Van Durme, HR-verantwoordelijke.

Alleen geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de data voor de proeven.