Ervaringswerker voor dienst 'Reconnect en Rebuild'

Gepost op 14 May 2024

In het kort

Functieomschrijving

De afgelopen jaren is er enorm geïnvesteerd in het zorgaanbod voor personen met een interneringsstatuut. De netwerken Zorgtraject Geïnterneerden trachten samenwerkingsverbanden uit te bouwen tussen deze zorgaanbieders en andere zorg-, welzijns- en justitiële actoren. Dit met het oog op een correcte toeleiding van personen met een interneringsstatuut naar het meest gepaste zorgaanbod, naadloze overgangen tussen zorgaanbieders, het bieden van kwalitatieve zorg en continuïteit van zorg en het vermijden van opname in detentie. De doelstelling is te streven naar een maximale integratie van deze doelgroep in de maatschappij, rekening houdend met de beveiliging van de maatschappij.

Binnen het netwerk Zorgtraject Geïnterneerden hof van beroep Brussel Nederlandstalig (werkingsgebied Vlaams-Brabant en Brussel) werd in 2023 de dienst ‘Reconnect & Rebuild’ opgericht. Reconnect & Rebuild is een ondersteunende dienst opgericht voor en door het Netwerk Internering in functie van de doelgroep personen met een interneringsstatuut. Als dienst ondersteunen wij alle betrokken netwerkpartners in het implementeren van herstelgerichte forensische zorg en (familie)ervaringsdeskundigheid. Ten eerste streven we ernaar herstelondersteunende zorg te faciliteren, met specifieke aandacht voor de forensische context van een interneringsmaatregel. Ten tweede ondersteunen we de inzet van (familie)ervaringsdeskundigheid, dit in het kader van forensisch herstel.

De dienst bestaat uit ervaringswerkers vanuit zowel cliënt- als familieperspectief, alsook uit een medewerker vanuit hulpverleningsperspectief.

Als ervaringswerker binnen de dienst Reconnect & Rebuild zal je onder meer instaan voor volgende opdrachten:

 • Je verzamelt huidige ervaringen, goede praktijken,… omtrent de inzet van ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte zorg via contacten met diverse zorgpartners, ervaringswerkers op het terrein,…
 • Je verwerkt deze input tot handvaten en instrumenten om netwerkpartners te ondersteunen in de implementatie van herstelgerichte zorg en ervaringsdeskundigheid in de zorg voor personen met een interneringsstatuut.
 • Je zet in op het sensibiliseren, informeren en vormen van organisaties en medewerkers over de inzet van ervaringsdeskundigheid en de organisatie van herstelgerichte zorginitiatieven.
 • Je ondersteunt en gaat actief aan de slag met organisaties, medewerkers en andere ervaringswerkers in de ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid en herstelgerichte zorg binnen de forensische zorg.
 • Je brengt het perspectief van ervaringsdeskundigheid binnen in het netwerk Zorgtraject Geïnterneerden via o.a. deelname aan (beleidsmatige) overlegmomenten van het netwerk.

Je werkt daarbij nauw samen met en rapporteert aan de netwerkcoördinator internering van het netwerk Zorgtraject Geïnterneerden van het hof van beroep Brussel Nederlandstalig.

Je werkt dus inhoudelijk voor het Netwerk Internering, maar jouw contract en standplaats zijn gesitueerd binnen Zorggroep Sint-Kamillus.

Profiel

Vereiste competenties:

 • Mensgericht. Onze acties afstemmen op gevoeligheden, behoeften en wensen van de mensen die op ons een beroep doen;
 • Verantwoordelijk. De eigen taken en verantwoordelijkheden spontaan opnemen met inachtname van de eigen grenzen;
 • Samenwerken. Rekening houden met de andere teamleden, actief en constructief samenwerken;
 • Groei en ontwikkeling. Acties nemen ter bevordering van de eigen professionele en persoonlijke groei en die van de organisatie.

Functiegebonden

 • Positief ingesteld: heeft een attitude van hoop en optimisme.
 • Empoweren: kan zelfmanagement ondersteunen en faciliteren, weet stigma, discriminatie en uitsluiting terug te dringen.
 • Normaliseren: kan sociale participatie/inclusie bevorderen, normale rollen. Sluit aan bij het eigen verhaal van de cliënt of het eigen verhaal van de familie/naastbetrokkenen.
 • Creativiteit: originele en vernieuwende oplossingen bedenken en voorstellen formuleren. Vindingrijke acties ondernemen om bestaande situaties te verbeteren.
 • Communiceren: informatie en ideeën begrijpelijk en op een tactvolle, aanvaardbare en respectvolle wijze overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk.

Kennis en kunde

 • Je hebt voldoende ervaringskennis (vanuit cliënt- en/of familie/naasten-perspectief) ontwikkeld en weet hiermee anderen te ondersteunen; Je kan afstand nemen van je persoonlijke ervaringen, maar jouw kennis wel inzetten in het begeleiden en ondersteunen van anderen (organisaties, hulpverleners, ervaringswerkers,…);
 • Je hebt kennis van de principes van herstel, empowerment, ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg;
 • Je hebt enige theoretische kennis van de ontwikkelingen op gebied van zorgvernieuwing in de GGZ;
 • (Ervarings-)kennis met betrekking tot forensische zorg is een meerwaarde;
 • Het volgen van een opleidingstraject als ervaringsdeskundige strekt tot aanbeveling.

Wat wij u bieden

 • We bieden je een overeenkomst van onbepaalde duur voor 30%. Deze overeenkomst wordt afgesloten met Zorggroep Sint-Kamillus als administratief coördinerend centrum van het netwerk.
 • Je wordt vergoed volgens IFIC barema (ontbrekende functie) met als minimum IFIC categorie 12 en maximum IFIC categorie 14, afhankelijk van relevante ervaring en opleiding, met groeiperspectief via het volgen van onderling afgesproken opleidingen.  Daarnaast ontvang je een aantal extralegale voordelen zoals gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een fietsvergoeding.
 • Je komt terecht in een warme organisatie, waar elk verhaal telt en diversiteit als een sterkte wordt gezien;
 • We dragen samen zorg voor elkaars welzijn en welbevinden op de werkplek en binnen het team;
 • We bieden je de ruimte om je verder te ontwikkelen als professional, onder meer via mogelijkheid tot vorming en intervisie met andere ervaringsdeskundigen of -werkers.
 • Als open organisatie willen we samen co-creatief aan de slag gaan, dit doen we met het oog op duurzaamheid en adaptiviteit;
 • Zorggroep Sint-Kamillus is gelegen in een groene omgeving, is vlot bereikbaar met openbaar vervoer, fiets en de wagen en biedt ruime, gratis parkeermogelijkheid.

Bijkomende informatie

De selectieprocedure bestaat uit een evaluatie van de motivatiebrief en curriculum vitae. Na een eerste selectie volgt een gesprek met de Netwerkcoördinator Internering en directeur patiëntenzorg van Zorggroep Sint-Kamillus.

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie telefonisch contact opnemen met:

 • Mevr. Goyens Mieke – Netwerkcoördinator Internering hof van beroep Brussel Nederlandstalig – 0476 88 15 56
 • Dhr. Steffen Gennez – HR Medewerker Zorg – 016 452 791

Solliciteren kan door je motivatiebrief en CV in te geven.

Plaats tewerkstelling

Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1
3360 Bierbeek

SOLLICITEER