COÖRDINATOR / CASEMANAGER

Gepost op 30 Apr 2024

In het kort

Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen verbindt actoren uit diverse sectoren om te komen tot gemeenschappelijke visie op geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Vanuit deze gedeelde visie bouwen de partners samen aan het meest passende aanbod i.f.v. de geestelijke gezondheid van inwoners binnen het werkingsgebied, i.c. Midden-West- Vlaanderen.

Het netwerk gaat de uitdaging aan om de opdracht vanuit de federale overheid op te nemen: “zorgtraject voor personen met een primaire diagnose van zware en/of chronische mentale aandoening(en) die rechtstreeks verband houdt/houden met hun gebruik van illegale drugs.”

Voor het mee uitvoeren van deze opdracht gaan we over tot de aanwerving van:

COÖRDINATOR / CASEMANAGER
‘Zorgtraject psychiatrische problematiek en illegale middelen’
(32/38 – 38/38) (m/v)

JOUW OPDRACHT

De coördinator staat in voor de dagelijkse coördinatie en operationele werking van het team, gevormd door een 3-tal medewerkers. Je inspireert, ondersteunt en volgt de medewerkers op, met hierbij specifieke ondersteuning van de ervaringsdeskundige die deel uitmaakt van het team. Je staat in voor visieontwikkeling en geeft (mee) richting aan het zorgtraject psychische problematiek en illegale middelen. Naast de functie van coördinator neem je ook de functie van casemanager op.

Dit betekent concreter:

 • Je coördineert de opstart van het team.
 • Je stimuleert en ondersteunt de medewerkers van je team in hun professionele ontwikkeling en groei.
 • Je staat in voor een passende organisatie en effectief werkoverleg.
 • Je leidt de projectgroep die instaat voor het uitwerken van zorgtraject psychiatrische problematiek en illegale middelen binnen het netwerk Kwadraat.
 • Je zorgt voor uniformiteit, samenhang, gedeelde en gedragen visie enerzijds en de uitvoering ervan anderzijds.
 • Je organiseert mee vorming en zet je expertise in voor de personeelsleden van de betrokken actoren.
 • Je bent een centrale aanspreekfiguur voor betrokken actoren en vormt de brug naar het netwerk.
 • Je behartigt de logistieke en administratieve ondersteuning van het team.
 • In kader van functie casemanager: je treedt op als casemanager in een aantal cliëntsituaties.

VERWACHTINGEN

 • Je kunt visie ontwikkelen en deze inzetten bij het uitwerken van het zorgtraject en bij het aansturen van de medewerkers.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar bent tevens een teamspeler.
 • Je bent creatief in het mee uitwerken en inhoud geven van het zorgtraject.
 • Je hebt een respectvolle en open houding t.a.v. de doelgroep, volwassenen met een psychiatrische problematiek die rechtstreeks verband houdt met gebruik van illegale middelen.
 • Je bent diplomatisch en houdt rekening met verschillende meningen.
 • Je bent daadkrachtig.
 • Je kunt het initiatief op passende wijze vertegenwoordigen bij anderen en bij externe contacten.

Voorwaarden:

 • Je beschikt over een masterdiploma klinische psychologie of klinische orthopedagogie.
 • Je beschikt over een wagen i.f.v. uitvoeren werkopdrachten.

Pluspunt:

 • Ervaring in de psychiatrische hulpverlening en/of drughulpverlening.

WE BIEDEN…

 • Contract van onbepaalde duur; voltijds met bespreekbaar tot 32/38.
 • Een degelijke introductie in de problematiek van drughulpverlening en psychiatrisch hulpverlening.
 • Een aantrekkelijk loon volgens barema en functie.
 • Vorming, intervisie en feedbackmomenten met collega’s uit andere GGZ-netwerken.
 • Een werkomgeving waarin je verantwoordelijkheid en autonomie krijgt.

PRAKTISCHE INFO

 • Werkingsgebied: Netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen. Valt samen met drie Eerstelijnszones: ELZ Westhoek, ELZ Midden WVL en ELZ RITS.
 • Standplaats (uitvalbasis): Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, Ieper

BIJKOMENDE INFORMATIE

De beschrijving van het projectdossier kan je opvragen via: kwadraat@netwerkkwadraat.be Voor vragen en verduidelijking kan je contact opnemen met:

 • Koen Demuynck, netwerkcoördinator, 0498 10 00 25
 • Hannelore Sanders, Kompas, 0474 82 88 90
 • Ignace Noyez, Heilig Hart Ieper, 057 23 91 11

GEÏNTERESSEERD?

Stuur motivatiebrief en C.V., voor 27 mei 2024: koen.demuynck@netwerkkwadraat.be