Beleidsmanager/Senior Beleidsmedewerker

Gepost op 13 Sep 2023
Hoofdzaken

Beleid en belangenbehartiging

 • Leidt de belangenbehartiging van MHE op het gebied van de mensenrechten, met name met betrekking tot de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, om de rechten van personen met psychosociale handicaps te bevorderen
 • Leidt het werk van MHE op het gebied van het mainstreamen van geestelijke gezondheidszorg in het EU-beleid, met bijzondere aandacht voor handicaps (bijvoorbeeld de EU-strategie voor gehandicapten, deïnstitutionalisering, mensenrechten) en sociaal beleid (bijvoorbeeld de Europese pijler van sociale rechten, het Europees semester, werkgelegenheid, huisvesting)
 • Biedt politieke inlichtingen en strategische expertise op het gebied van geestelijke gezondheid, mensenrechten en sociale inclusie
 • Bouwt en onderhoudt relaties met relevante belanghebbenden (EU-organen en internationale organisaties, nationale autoriteiten en vertegenwoordigers van staten, het maatschappelijk middenveld, enz.)
 • Coördineert de ontwikkeling van beleidscampagnes en belangenbehartigingsstrategieën, bereidt verklaringen, position papers en briefings voor en beoordeelt deze
 • Onderhoudt contacten met het communicatieteam om de verspreiding van beleids- en belangenbehartigingswerk te coördineren en synergieën tussen beleids- en communicatiewerk te garanderen
 • Houdt toezicht op beleidsontwikkelingen om te zoeken naar mogelijkheden voor belangenbehartiging om de visie en missie van MHE te verwezenlijken.

Evenementen en projecten

 • Coördineert de organisatie van beleidsevenementen en ondersteunt de organisatie van andere soorten evenementen (bijv. seminars voor capaciteitsopbouw, MHE Algemene Vergadering, bewustmakingsevenementen, enz.) samen met andere teamleden
 • Woont indien nodig externe evenementen en bijeenkomsten bij als MHE-vertegenwoordiger
 • Geeft zelf openbare toespraken en presentaties
 • Geeft leiding aan de projecten die aan hen zijn toegewezen en zorgt voor een vlotte levering van de projectresultaten die aan de beleidsteams zijn toegewezen.
 • Draagt actief bij aan de voorbereiding, uitvoering en rapportage van projecten en subsidies.

Lidmaatschap

 • Ondersteunt een sterkere lidmaatschapsbetrokkenheid door actieve betrokkenheid van MHE-leden bij het ontwerpen en uitvoeren van MHE-beleid en belangenbehartigingsactiviteiten, waardoor hun werk en de stem van de mensen die zij dienen op Europees niveau gehoord kunnen worden
 • Beheert de coördinatie van relevante MHE Taskforce(s) en Commissie(s).
 • Personeelszaken
 • Line geeft leiding aan het Beleidsteam en rapporteert aan de Directeur en Hoofd Operations van MHE
 • Draagt bij aan de onboarding van de nieuwe beleidsmedewerkers
 • Bouwt personeelscapaciteit op waar nodig.
Voorwaarden voor de positie

Essentieel:

 • Op universitair niveau opgeleid in een relevant vakgebied
 • Minimaal 5 jaar progressief verantwoordelijke werkervaring (na stages) in belangenbehartiging en beleidsvorming van de EU met gedegen kennis van EU- en VN-processen
 • Bewezen kennis en werkervaring op het gebied van mensenrechten en ten minste een van de volgende gebieden: sociale inclusie, sociaal beleid, handicap, gelijkheid en non-discriminatie, gezondheid en gezondheidsdeterminanten
 • Begrip van en betrokkenheid bij het psychosociale model van de geestelijke gezondheidszorg en het sociale model van handicaps
 • Vloeiend Engels – moedertaalniveau (geschreven en gesproken). Tijdens het sollicitatiegesprek wordt de taalvaardigheid getest met een schriftelijke oefening
 • Uitstekende schrijfvaardigheden met bewezen ervaring met het opstellen en herzien van beleids- en belangenbehartigingsverklaringen, briefings, rapporten, bijdragen aan projectvoorstellen en andere publicaties
 • Bewezen ervaring met spreken in het openbaar en vermogen om de organisatie onafhankelijk te vertegenwoordigen op evenementen en officiële bijeenkomsten
 • Ervaring met het coördineren en begeleiden van de werkzaamheden van een klein team met een nadrukkelijke managementstijl
 • Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om beleidsontwikkelingen duidelijk en beknopt te interpreteren en te communiceren naar een verscheidenheid aan doelgroepen
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden met het vermogen om autonoom te werken, prioriteiten te stellen en initiatief te nemen om deadlines te halen en onvoorziene omstandigheden te beheren
 • Uitstekende interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om in een klein, druk, internationaal team te werken en samen te werken met een gevarieerd lidmaatschap
 • Bereidheid om te reizen.

Wenselijk:

 • Goede kennis van andere Europese talen (bij voorkeur Frans)
 • Ervaring met werken voor een Europese/internationale NGO
 • Ervaring met werken in een ledenorganisatie.

Wat we aanbieden:

 • De mogelijkheid om bij te dragen aan een betere geestelijke gezondheid voor iedereen
 • Werken in een vriendelijke en flexibele werkomgeving in het hart van de Brusselse EU-wijk in een dynamisch, inclusief en internationaal team;
 • Vast fulltime contract (38 uur per week);
 • Mogelijkheid om te werken volgens een hybride werkregeling: deels op kantoor en deels telewerken;
 • Een marktconform bruto maandsalaris volgens ervaring;
 • Hospitalisatieverzekering, pensioenregeling, bijdrage openbaar vervoer, eindejaarspremie, telewerkvergoeding, extra vakantiedagen en maaltijdcheques;
 • MHE is een werkgever die allen werknemern de gelijke kansen biedt.

Voor vragen en sollicitatie kunt u terecht bij de waarnemend directeur Liuska Sanna: liuska.sanna@mhe-sme.org.

Specificeer in het e-mailonderwerp “Sollicitatie voor de functie van MHE Policy Manager”

Alle sollicitanten moeten gekwalificeerd zijn, in aanmerking komen en in staat zijn om in België te werken. We kunnen helaas geen financiële steun bieden voor de verhuizing naar Brussel/België.

Sollicitaties moeten het volgende omvatten:

 • Een motivatiebrief (niet langer dan 1 pagina) waarin wordt beschreven hoe het profiel van de kandidaat aansluit bij de verschillende functie-eisen en wat de motivatie voor deze functie is.
 • Een CV, inclusief gegevens van twee personen die gecontacteerd kunnen worden voor referenties.

Met onvolledige sollicitaties wordt geen rekening gehouden.

Er is geen einddatum voor sollicitaties vastgelegd. Sollicitaties worden doorlopend beoordeeld en sollicitatiegesprekken worden individueel georganiseerd. Solliciteer zeker snel!

Ingangsdatum dienstverband: zo snel mogelijk.

Wij danken u voor uw interesse in onze vacature. Vanwege het grote aantal verwachte sollicitaties betreuren wij het echter dat alleen kandidaten op de shortlist worden gecontacteerd.