Ambulant Hulpverlener verslavingszorg

Gepost op 09 Apr 2024

Jouw opdracht:

 • Individuele begeleiding van cliënten met een afhankelijkheidsproblematiek die omwille van een justitiële maatregel verwezen worden naar ambulante hulpverlening.
 • Je biedt individuele ondersteuning en begeleiding bij cliënten met een verslavingsprobleem, en werkt een begeleidingsplan uit op maat.
 • Overleg met cliënt en justiële instanties.
 • Cliëntgebonden administratie en registratie, opmaak van een cliëntdossier.
 • Netwerk overleg met justitiële instanties in functie van het zorgaanbod.
 • Sociale, administratieve ondersteuning van cliënten en hun context.
 • Uitbouw van een hulpverleningsnetwerk in overleg met de gebruiker, zijn familie en andere gezondheids- , welzijns- en justitiële voorzieningen.
 • Het voeren van screenings, intakegesprekken.
 • Actief bijdragen tot de interne en externe communicatie met alle betrokken partners door deelname aan teamvergaderingen, intervisiemomenten, werkgroepen en samenwerkingsvergaderingen.

Jouw profiel:

 • Je hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring. Bijvoorbeeld maatschappelijk werk, toegepaste psychologie,…
 • Professionele werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg en/of justitieel en welzijnswerk is een pluspunt.
 • Je herkent verslavingsproblematiek en vaak bijhorende psychopathologie.
 • Je hebt ervaring en affiniteit met de doelgroep.
 • Je hebt een respectvolle en open houding t.a.v. de verslavingsproblematiek en mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek.
 • Je kan functioneren binnen een netwerk van meerdere betrokken maatschappelijke actoren en bouwt actief samenwerkingsverbanden uit.
 • Je hebt zicht op het functioneren van mensen op meerdere levensdomeinen.
 • Je kan werken met de sociale kaart m.b.t. verslavingszorg, geestelijke gezondheids- en welzijnszorg.
 • Je bent snel weg met wetten, reglementen en voorschriften en kan ze plaatsen in een praktische context.
 • Je kent gesprek therapeutische technieken en bejegening.
 • Je werkt cultuursensitief, gestructureerd en kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je kan beroep doen op een gezonde persoonlijke draagkracht.
 • Je bent flexibel, ook in het organiseren van avondgesprekken.
 • Je kan werken in een laagdrempelige setting.

Wij bieden:

 • Je wordt verloon volgens geldende I.FIC 14 barema binnen PC 331
 • Standplaats ELZ Maasland of ZOlim
 • We streven naar een snelle indiensttreding
 • Professionele ondersteuning via teams/casusoverleg en functioneringsgesprekken

Solliciteren:

Geïnteresseerden in deze functie kunnen zich kandidaat stellen door een gemotiveerd schrijven en CV via e-mail te richten aan Janina Maes via solliciteren@integra-limburg.be Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je contact opnemen met Katrien Schaeken (011 27 42 98).