Adjunct-directeur-zorg kinderen en jongeren

Gepost op 21 Sep 2023

In het kort

De organisatie

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus is één van de 18 CGG’s in Vlaanderen en Brussel. Een CGG biedt gespecialiseerde ambulante zorg aan kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen met matige tot ernstige psychische problemen. Vanuit multidisciplinaire teams en evidencebased behandelinzichten en –methodes, zetten we in op behandeling van die psychische problemen.
Daarnaast zijn we als CGG werkzaam rond preventie en vroeginterventie. Met kernwaarden als passie, performantie, expertise en verantwoordelijkheid werken we samen met cliënten en hun omgeving aan hun herstel. Als CGG zijn we één van de vele actoren in het landschap van zorg en welzijn, bijvoorbeeld in het netwerk geestelijke gezondheid kinderen-jongeren Yuneco, in het samenwerkingsverband 1gezin1plan, in het netwerk geestelijke gezondheidszorg volwassenen-ouderen SaVHA?!. Samenwerking met partners, zowel in zorg naar cliënten als op het vlak van structurele afstemming, zit verweven doorheen onze werking. In onze missie klinkt het als volgt: CGG Ahasverus gaat, in samenwerking met haar partners en in haar werkingsgebied Halle-Vilvoorde, voor burgers met een veerkrachtige geestelijke gezondheid.

Meer weten over het CGG?

https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/ahasverus
(zie ook https://www.ahasverus.be)

Voor ons CGG zijn we op zoek naar een collega om de halftijdse functie adjunct-directeur – zorg kinderen en jongeren in te vullen.
Er zijn soms tezelfdertijd andere vacatures in CGG Ahasverus, soms in samenwerking met vb. netwerk(partners) Yuneco. Bekijk dus zeker ook eventuele andere vacatures in geval je een combinatie zou overwegen.

Je takenpakket

Als adjunct-directeur – zorg kinderen en jongeren vorm je, samen met andere adjunct-directies en de algemeen directeur, het directieteam van CGG Ahasverus. Dit directieteam functioneert als college en wordt voorgezeten door de algemeen directeur, die je rechtstreeks leidinggevende is.

Globaal genomen omvat je functie de verantwoordelijkheid voor het CGG-beleid inzake de doelgroep kinderen en jongeren, met oog voor en betrokkenheid op het mee vormgeven aan het CGG-beleid in zijn verschillende facetten. Dit omvat in wezen twee luiken:

 • In samenwerking met het directieteam, in het bijzonder met de adjunct-directie – medisch psychiatrische zorg en adjunct-directie – zorg volwassenen en ouderen, de verantwoordelijkheid nemen voor CGG-(zorginhoudelijk)beleid omtrent de doelgroep kinderen en jongeren (KJ);
 • In overleg met het directieteam, het mee vormgeven aan het CGG-beleid in zijn verschillende facetten.

In eerstgenoemde luik zijn volgende hoofdtaken te onderscheiden:

 • Ontwikkeling van KJ-(zorginhoudelijk)beleid in het CGG, met voldoende aandacht voor beleidsimplementatie alsook –opvolging en –bijsturing ter zake;
 • Het (mee) organiseren en leiden van intern overleg (vb. Beleidsgroep Kinderen en Jongeren, projectgroepen) in functie van het ‘handen en voeten geven’ aan beleid;
 • Het (pro)actief mee opzetten en uitwerken van VTO-gerelateerde initiatieven zoals CGG-interne studiedagen;
 • Het aanleveren van input voor en mee verzorgen van beleidsgerelateerde rapportage;
 • Het aansturen van het functioneren van KJ-teams en –medewerkers m.i.v. het formeel leidinggeven (vb. functioneringsgesprekken met KJ-teamverantwoordelijken);
 • Het opvolgen van beleidsontwikkelingen bij de overheden in (geestelijke gezondheidzorg en welzijn omtrent kinderen en jongeren);
 • Het actief participeren aan externe overlegfora (Yuneco, 1gezin1plan, …), waarbij o.a. afstemming tussen CGG-werking en werking van (zorg)partners/netwerken aan de
  orde is.

In laatstgenoemde luik zijn volgende hoofdtaken te onderscheiden:

 • Vanuit een hart voor (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn en voor CGG-werking in het bijzonder, samen met de collega’s in het directieteam nadenken over en inhoudelijke bijdrage leveren aan de verdere vormgeving van CGG Ahasverus op de verschillende organisatiedomeinen en dit in een zich ontwikkelend landschap;
 • Actief participeren aan het directieteam, waarbij interesse en aandacht voor onderlinge verbinding tussen verschillende beleidsfacetten belangrijk is;
 • De organisatie kunnen vertegenwoordigen vanuit directie(team).

Je profiel

We zijn op zoek naar een collega die bij voorkeur:

 • Ervaring heeft in geestelijke gezondheidszorg en/of welzijn, idealiter in CGG-context, met name rond de doelgroep kinderen en jongeren;
 • Uitgesproken belangstelling heeft om voor dit intern en extern beleidsmatig werk te gaan en zich daarin wil inwerken en verdiepen;
 • Inzichtelijk kan ‘scharnieren’ tussen ontwikkelingen vanuit een ondersteunende, motiverende en verbindende stijl in combinatie met aansturend vermogen;
 • Communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk is;
 • Zo snel mogelijk beschikbaar is.

Ons aanbod

 • Een halftijds contract (19 uren), onbepaalde duur.
 • Verloning volgens betreffende barema’s in CGG-sector / Paritair Comité 331.00.20. Relevante beroepservaring wordt meegenomen bij de berekening van het loon, binnen de budgettaire mogelijkheden.
 • Betaling woon-werkverkeer en vergoeding voor dienstverplaatsingen.
 • Extralegale voordelen: pensioenspaarplan, DKV-hospitalisatieverzekering.
 • Een CGG met geëngageerde collega’s en een betrokken directieteam.
 • Ruimte voor vorming-training-opleiding.
 • Interessante verlofregeling met gradueel extra verlof volgens leeftijd.

 

Interesse?

Stuur dan uiterlijk 22 september een motivatiebrief en curriculum vitae naar sanneke.wilson@ahasverus.be en Jan De Clercq (directie@ahasverus.be).

Voor eventuele inlichtingen kan je contact nemen met Jan De Clercq via 02 80 101 80.

Als je op basis van je schriftelijke sollicitatie wordt weerhouden voor een eerste sollicitatiecontact, ontvang je een uitnodiging via mail of telefoon. Als je in eerste instantie niet wordt meegenomen naar dit eerste sollicitatiecontact, zal je later communicatie ontvangen. Bij een weerhouden kandidatuur na het eerste contact, volgt een assessment center, waarna een tweede sollicitatiecontact plaats heeft.

Begindatum: in onderling overleg – bij voorkeur zo snel mogelijk